Natječaji i poticaji

RAZVOJNA AGENCIJA MRAV d.o.o.

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023. godinu

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023. godinu

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023. godine. 

Svrha Poziva: pružanjem podrške udrugama mladih i za mlade, osigurati provedbu većeg broja  različitih aktivnosti koje za cilj imaju osnažiti mlade za aktivno i djelotvorno uključivanje u društvo, na način da ostavljaju što manji negativni utjecaj na klimu i okoliš.

Ciljana korisnička skupina Poziva: mlade osobe u dobi od 15 do 30 godina

Ovim pozivom financirat će se projekti koji su usmjereni na prioritetna područja kako slijedi:

P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu

b) Lokalni i regionalni programi za mlade

c) Mladi i održivi razvoj zajednice 

d) Zapošljivost i konkurentnost mladih na tržištu rada i prevencija ulaska u NEET kategoriju

P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici

a) Informativni centri za mlade

b) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade

c) Centri za mlade

P.3. Mladi u ruralnim sredinama

P.4. Prevencija nasilja nad i među mladi

P.5. Prevencija ovisnosti mladih

Najmanji iznos koji će se dodijeliti po pojedinom prioritetnom području: 10.000,00 €

Najveći iznos koji će se dodijeliti po pojedinom prioritetnom području: 20.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji: 

  • udruga upisana je u Registar udruga ili Registar stranih udruga i aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Poziva i to u prioritetnom području aktivnosti raspisanog Pozivom, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, 
  • udruga je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija

Prihvatljivi partneri: 

  • javna ustanova
  • udruga, koja mora udovoljavati istim formalnim uvjetima kao udruga prijavitelj
  • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prijava projekta u partnerstvu nije obvezna, uz iznimku projekata koji se prijavljuju u prioritetnom području P.1.b Lokalni i regionalni programi za mlade i P.3. Mladi u ruralnim sredinama.

Rok za prijavu na Natječaj je 09. listopada 2023. godine. 

Više informacija na poveznici: 

https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-mladima-za-financijsku-potporu-iz-raspolozivih-sredstava-dijela-prihoda-od-igara-na-srecu-i-drzavnog-proracuna-za-2023/6865 

Podjeli ovu stranicu:

Imate ideju za projekt?

Imate ideju za projekt ili Vam je potrebna naša pomoć?

Slobodno nas kontaktirajte putem kontakt obrasca ili na broj telefona: +385 44 659 078. Pošaljite upit