O Nama

RAZVOJNA AGENCIJA MRAV d.o.o.

O Nama

O Nama

O Agenciji

Razvojna agencija MRAV d.o.o. osnovana je 2013. godine od strane Grada Kutine. Djelovanje i aktivnosti Razvojne agencije MRAV d.o.o. usmjerene su na postizanje održivog povećanja životnog standarda i lokalnog razvoja Moslavačke regije i šire. 

Jedna od temeljnih zadaća je strateško planiranje razvoja regije kroz sudjelovanje u procesima euro-integracija s posebnim naglaskom na korištenje europskih i nacionalnih fondova. Agencija se bavi pružanjem informativne, savjetodavne, konzultantske i operativne podrške sudionicima lokalnog razvoja, a s posebnim naglaskom na institucije, gospodarstvo i organizacije civilnog društva.

Uz izgradnju lokalnih kapaciteta ustanova i ostalih subjekata za korištenje EU fondova, odnosno za pripremu prijedloga za financiranje iz EU fondova i provedbu vlastitih investicija, Agencija samostalno provodi projekte, priprema dokumentaciju, stvara partnerstva na regionalnoj i međunarodnoj razini, sudjeluje u organizaciji konferencija, treninga i seminara i dr.

Agencija ima 4 stalno zaposlena djelatnika – direktora, 1 voditelja projekata te 2 suradnika voditelju projekata. Djelatnici posjeduju relevantno iskustvo u pripremi i implementaciji projekata, poslovnom savjetovanju, strateškom planiranju i dr. Razvojna agencija MRAV služi kao centralno mjesto za informiranje o bespovratnim sredstvima Europske unije i nacionalnim sredstvima financiranja.

Od prvog dana svog postojanja MRAV stvara nove ideje, kreira nove projekte a sve sa ciljem razvoja grada Kutine i Moslavačke regije.

Svi relevantni osnivački dokumenti javno su dostupni putem on line baze podataka Sudskog registra trgovačkih društava na internetu:

Galerija fotografija

Podjeli ovu stranicu:

Imate ideju za projekt?

Imate ideju za projekt ili Vam je potrebna naša pomoć?

Slobodno nas kontaktirajte putem kontakt obrasca ili na broj telefona: +385 44 659 078. Pošaljite upit