Natječaji i poticaji

RAZVOJNA AGENCIJA MRAV d.o.o.

Natječaj za financiranje izrade projektne dokumentacije projekata iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Natječaj za financiranje izrade projektne dokumentacije projekata iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti  u 2022. godini.
Predmet Poziva je izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekte koji:
  • se odnose na komponentu 1. Gospodarstvo - C1 .6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021 .- 2026. koja je u nadležnosti Ministarstva turizma i sporta,
  • su u skladu s nacionalnim strategijama i zakonodavstvom iz područja zaštite okoliša i prirode, te klimatskih aktivnosti.

Svrha Poziva je priprema projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekata na javne pozive za razvoj, obnovu, rekonstrukciju i/ili prilagodbu javne i privatne turističke
infrastrukture u skladu s uvjetima i ciljevima NPOO. Ovim Pozivom podupiru se mjere koje doprinose učinkovitom korištenju prirodnih resursa u razvoju i radu turističkih objekata i usluga, očuvanju čistoće okoliša kroz smanjenje onečišćenja tla, zraka i vode, smanjenju stvaranja otpada koje uzrokuje turizam, povećanju sigurnosti posjetitelja i otpornosti posjetiteljske infrastrukture te smanjivanju ekološkog otiska posjećivanja u zonama pritisaka. Projekti koji će se financirati putem NPOO imaju obavezu uključivanja načela održivog razvoja. 

Pravo na korištenje sredstava Fonda u svojstvu Korisnika po ovom Pozivu mogu ostvariti:
  • javne ustanove
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • trgovačka društva i obrtnici.

Prihvatljivi i opravdani troškovi po ovom Pozivu su oni koji se odnose na izradu i/ili dopunu projektno-tehničke dokumentacije, odnosno:

  • usluge izrade studije izvedivosti i/ili analize troškova i koristi;
  • usluge izrade idejnog rješenja i/ili idejnog projekta i/ili glavnog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta opremanja;
  • usluge izrade elaborata i ekvivalentnih dokumenata koji su potrebni za idejni projekt i/ili glavni projekt i/ili za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja;
  • usluge revidenta za kontrolu glavnog projekta i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine;
  • usluge izrade dokumenata za provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. 

Rok za predaju dokumentacije je do kraja godine, ili do iskorištenosti sredstava.

Više informacija na poveznici:

https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367Podjeli ovu stranicu:

Imate ideju za projekt?

Imate ideju za projekt ili Vam je potrebna naša pomoć?

Slobodno nas kontaktirajte putem kontakt obrasca ili na broj telefona: +385 44 659 078. Pošaljite upit