Novosti

RAZVOJNA AGENCIJA MRAV d.o.o.

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA "ZAPOSLI SE I TI"

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA "ZAPOSLI SE I TI"

Razvojna agencija  Mrav d.o.o. Kutina zajedno sa partnerima Veleučilištem u Karlovcu, HZZ Karlovac, Udrugom osoba s invaliditetom Karlovačke županije, POU Kutina i Srednje škole Tin Ujević Kutina s uspjehom je provelo projekt „Zaposli se i ti'' kodni broj : UP.01.3.1.01.0091., financiran iz Europskog socijalnog fonda, u sklopu operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., natječaja ''Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja“ – faza III.

Vrijeme provedbe: 18 mjeseci u periodu 26.03.2019.-26.09.2020. godine

Ukupna vrijednost projekta: 934.046,70 kuna - 100 % EU financiranje
Specifični ciljevi projekta:
1) doprinijeti osnaživanju osobnih i stručnih kompetencija 42 pripadnika ranjivih skupina na tržištu rada sa područja Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije, njihovo uključivanje u dva nova inovativna i prilagođena programa obrazovanja odraslih '' Prerađivač ljekovitog bilja“ i „Suradnik za grafički dizajn“
2) organizaciju i provedbu klubova za zapošljavanje, te drugih usavršavanja usmjerenih povećanju zapošljavanja
3) kroz Klub za zapošljavanje osnaženo je i motivirano 20 učenika srednje škole, koji su upoznati s mjerama samozapošljavanja i obučeni u vještinama za traženje posla
4) Izrađena 2 nova inovativna programa osposobljavanja – „Prerađivač ljekovitog bilja“ i „Suradnik za grafički dizajn“
Specifični ciljevi projekta u cijelosti su postignuti.

Projektni tim i partneri na projektu te vanjski suradnici, za vrijeme provedbe projektnih aktivnosti, svoja su specifična i stručna znanja o tehnologiji prerade ljekovitog bilja i biljne kozmetike, te osnove o grafičkom dizajnu, prenijeli na polaznike obrazovnih programa. Polaznicima uključenima u projekt, bilo je dostupno besplatno pohađanje oba programa, kroz koje su povećali svoje osobne kompetencije za samozapošljavanje i ulazak na tržište rada.
Na području Sisačko-moslavačke županije  27 polaznika je uspješno završilo programe osposobljavanja „Prerađivač ljekovitog bilja“ i „Suradnik za grafički dizajn“

Na području Karlovačke županije 38 polaznika je uspješno završilo program osposobljavanja ''Prerađivač ljekovitog bilja'' i „Suradnik za grafički dizajn“.


Tokom Projekta nabavljeno je 5 prijenosnih računala, jedno stolno računalo prilagođeno osobama s invaliditetom i destilator za proizvodnju eteričnih ulja.


Održane su dvije Završne konferencije projekta Zaposli se i ti. Jedna na području Sisačko-moslavačke županije u Kutini, na lokaciji Poduzetničkog inkubatora PUNK 23.09.2020. Na Završnoj konferenciji Projekta za područje Karlovačke županije, održane 24.09.2020., polaznicima su uručena Uvjerenja o osposobljavanju. Novostečena zanimanja upisuju se u radnu knjižicu.

Galerija fotografija

Podjeli ovu stranicu:

Imate ideju za projekt?

Imate ideju za projekt ili Vam je potrebna naša pomoć?

Slobodno nas kontaktirajte putem kontakt obrasca ili na broj telefona: +385 44 659 078. Pošaljite upit