Novosti

RAZVOJNA AGENCIJA MRAV d.o.o.

USVOJENA STRATEGIJA ZELENE URBANE OBNOVE GRADA KUTINE

USVOJENA STRATEGIJA ZELENE URBANE OBNOVE GRADA KUTINE
Na sjednici Gradskog vijeća Grada Kutine 21. rujna 2023. godine predstavljena je izrađena Strategija zelene urbane obnove Grada Kutine te je ista jednoglasno usvojena.

Strategija zelene urbane obnove Grada Kutine je strateškoplanski dokument kojem su ciljevi usmjereni na očuvanje i unaprjeđenje zelenog karaktera i identiteta grada, revitalizaciju nekorištenih prostora i zgrada te planiranje novih po načelu modela kružnog gospodarstva s ciljem cjeloživotnog vijeka, povećanje energetske učinkovitosti zgrada, očuvanje bioraznolikosti, stvaranje preduvjeta za zdravi okoliš kao i stvaranje prostora ugodnog za život i podizanje kvalitete života stanovnika.

„Urbana područja, posebno gradovi, imaju najveći utjecaj na održivi razvoj, jer u RH čak 58% stanovnika živi u urbanim sredinama. Grad Kutina želi izbjeći degradaciju i gubitak prirodnog kapitala i smanjiti štetan utjecaj klimatskih promjena. Naš grad je industrijski s puno zelenih površina. Zakonom su zaštićena područja Parka prirode Lonjsko polje i Regionalnog parka Moslavačka gora te područje ekološke mreže Natura 2000 – područja očuvanja značajna za ptice i područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove.
Generalni urbanistički plan grada Kutine predlaže za plansku zaštitu u kategoriji  park šume dio šume Šanac oko bazena u površini 19 ha i dio šume Ciglenica u površini 67 ha. U kategoriji značajni krajobraz predviđena je planska zaštita šumskog područja između Ulice hrvatskih branitelja i Vinogradske ulice u površini 28 ha. Predviđena je planska zaštita Parka kestenova kao spomenika parkovne arhitekture u površini 0,24 ha. Budući da je naš GUP iz 2002. godine, a do danas je sva zelena infrastruktura  ostala samo na razini planske zaštite, valjalo je revidirati zelene površine u prostorno planskim dokumentima.  Kako bi se tema zelene infrastrukture konkretnije uključila u prostorno planiranje, Grad Kutina je još  2021. godine započeo s pripremama za izradu strategije. Stručna javnost dobila je informaciju o mogućnosti sufinanciranja strategije.“ istaknula je Snježana Šlabek-Ohman, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je objavilo poziv svim jedinicama lokalne samouprave da se do 30. 11. 2022. godine prijave za sufinanciranje u 100% iznosu iz sredstava NPOO-a (Nacionalnog plana oporavka i otpornosti) za izradu Strategije zelene urbane obnove. Prihvatljive aktivnosti bile su osim izrade Strategije, upravljanje projektom te promidžba i vidljivost projekta. Kutina je odabrana kao jedan od 19 gradova u kojima će se europskim sredstvima financirati izrada strategije.
Dana 28. 4. 2023. godine Grad Kutina potpisao je Ugovor  sa Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o dodjeli bespovratnih sredstava Gradu Kutini u iznosu od 23.226,49 eura.

Strategiju zelene urbane obnove Grada Kutine izradila je tvrtka Vita projekt d.o.o. iz Zagreba. Strategija predviđa učinkovitije upravljanje zelenim površinama, a zahvaljujući njoj, grad Kutina bi trebao dobiti i nove zelene površine koje će biti definirane urbanističkim planovima. 
Izradu Strategije zelene urbane obnove Grada Kutine u cijelosti je financirala Europska unija – NextGenerationEU, sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti s ciljem poticanja razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima, jačanja otpornosti od rizika klimatskih promjena te kao podrška općem održivom razvoju.

Cilj ovog Poziva, na koji se Grad Kutina prijavio s projektom Izrade Strategije zelene urbane obnove Grada Kutine za financiranje, bio je pružiti potporu u pripremi Strategija zelene urbane obnove u svrhu poticanja razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, kako bi se osigurali temelji razvoja održivog prostora s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, integraciju modela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, jačanje otpornosti na rizike i klimatske promjene te kao podrška općem održivom razvoju.

Izrađena strategija, među ostalim, bit će temelj za apliciranje na razne buduće natječaje za financiranje Europske unije jer će zelena infrastruktura i kružno gospodarenje prostorom i zgradama svakako imati prioritet u financiranju u skladu s razvojnim ciljem „Zelena Europa bez ugljika“.

Strategija zelene urbane Grada Kutine javno je dostupna na  službenoj WEB stranici Grada Kutine

Podjeli ovu stranicu:

Imate ideju za projekt?

Imate ideju za projekt ili Vam je potrebna naša pomoć?

Slobodno nas kontaktirajte putem kontakt obrasca ili na broj telefona: +385 44 659 078. Pošaljite upit