Novosti

RAZVOJNA AGENCIJA MRAV d.o.o.

U tijeku provedba projekta „Izrada tehničke dokumentacije za istraživanje geotermalne vode"

U tijeku provedba projekta „Izrada tehničke dokumentacije za istraživanje geotermalne vode"
Projekt Izrada tehničke dokumentacije za istraživanje geotermalne vode na području Batine, Grad Kutina provodi se u skladu sa projektnim aktivnostima. 
Projekt je financiran putem Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. od strane država donatora Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Programa energije i klimatske promjene.
Grad Kutina provodi projekt zajedno sa partnerima Razvojnom agencijom Mrav i  konzultantskom tvrtkom EFLA hf  iz Reykjavíka.
Bespovratni iznos sredstava: 1.459.410,00 HRK (84%)
Tehnička dokumentacija koja je sastavni dio aktivnosti: Izrada Zahtjeva, izrada Ponude za natječaj za istraživanje geotermalnih voda na području Grada Kutine, Studija geotermalnog potencijala, Idejni naftno rudarski projekt testiranja bušotine, Elaborat ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš Naftno rudarski projekt bušotine, Lokacijska dozvola, Elaborat o rezervama geotermalne vode.
Osnovni cilj istražne faze je valorizirati geotermalni potencijal područja Grada Kutine s ciljem planiranja radova u eksploatacijskog fazi. Analizom dostupnih podataka izdvojen je interval u bušotini Batina-1 kao primarni cilj istraživanja. Krajnji cilj, u istražnoj fazi je ispitati geotermalni resurs u svrhu prikupljanja ležišnih i eksploatacijskih parametara te radi kategoriziranja geotermalnog potencijala i privođenja istražnog prostora geotermalne vode u eksploatacijsko polje geotermalne vode. Dokumentacija će se izraditi s ciljem ispunjavanja ciljeva istraživanja. 

ZAJEDNO ZA ZELENU EUROPU

Podjeli ovu stranicu:

Imate ideju za projekt?

Imate ideju za projekt ili Vam je potrebna naša pomoć?

Slobodno nas kontaktirajte putem kontakt obrasca ili na broj telefona: +385 44 659 078. Pošaljite upit