Novosti

RAZVOJNA AGENCIJA MRAV d.o.o.

Provedba izrade tehničke dokumentacije za istraživanje geotermalne vode za 2023. godinu

Provedba izrade tehničke dokumentacije za istraživanje geotermalne vode za 2023. godinu
Projekt Grada Kutine kao nositelj projekta, Izrada tehničke dokumentacije za istraživanje geotermalne vode na području Batine, Grad Kutina financiran putem Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. od strane država donatora Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Programa energije i klimatske promjene ulazi u 2023. godinu s ciljem provedbe sljedećih aktivnosti: Provedba Početne konferencije kojom će se informirati cjelokupna javnost zajedno sa promotivnim materijalima projekta. 

U 2023. isto tako će se izraditi Ponuda za natječaj za istraživanje geotermalnih voda na području Grada Kutine, Studija geotermalnog potencijala, Idejni naftno rudarski projekt testiranja bušotine, Elaborat ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, Naftno rudarski projekt bušotine i Lokacijska dozvola.
Krajnji cilj u istražnoj fazi je ispitati geotermalni resurs u svrhu prikupljanja ležišnih i eksploatacijskih parametara te radi kategoriziranja geotermalnog potencijala i privođenja istražnog prostora geotermalne vode u eksploatacijsko polje geotermalne vode. Dokumentacija će se izraditi s ciljem ispunjavanja ciljeva istraživanja, dok je osnovni cilj istražiti geotermalni potencijal područja Grada Kutine.

Projekt se provodi u suradnji sa RA Mrav i partnera sa Islanda EFLA hf.

Iznos projekta je 224.688,51 EUR.


ZAJEDNO ZA ZELENU EUROPU

Podjeli ovu stranicu:

Imate ideju za projekt?

Imate ideju za projekt ili Vam je potrebna naša pomoć?

Slobodno nas kontaktirajte putem kontakt obrasca ili na broj telefona: +385 44 659 078. Pošaljite upit