Novosti

RAZVOJNA AGENCIJA MRAV d.o.o.

Podnošenje zahtjeva za Program potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva započinje 1. travnja

Podnošenje zahtjeva za Program potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva započinje 1. travnja

Temeljem Pravilnika o provedbi Programa potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva objavljenom u petak, 25. ožujka 2022., zahtjevi za Potporu će se podnositi od 1. travnja 2022. godine. Za provedbu Programa u cilju osiguravanja određene nadoknade za porast cijene gnojiva te kako bi se zadržala dosadašnja razina poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj osiguran je iznos od 200 milijuna kuna, a predviđa se da će obuhvatiti 88 tisuća gospodarstava. 

Cilj ovog Programa je zadržavanje poljoprivredne proizvodnje na razini prošle godine te osnaživanje poljoprivrednih proizvođača kroz određenu nadoknadu povećanja troškova proizvodnje nastalih porastom cijene mineralnih gnojiva. Potporom u okviru ovog Programa omogućit će se olakšano gospodarenje poljoprivrednicima u okviru nepovoljnih uvjeta nastalih izrazitim povećanjem cijena mineralnih gnojiva te osigurati zadržavanje razine poljoprivredne proizvodnje na razini prethodne godine.

Za potporu su prihvatljive proizvodne površine na kojima se proizvodi jedna ili više prihvatljivih poljoprivrednih kultura (ratarske kulture, trajni nasadi, povrće, ukrasno bilje, ljekovito bilje) i za koje je podnesen Jedinstveni zahtjev za potporu u 2021. godini. Minimalna prihvatljiva površina pod poljoprivrednim kulturama iznosi 1,0 ha te je za potporu prihvatljivo najviše 20 ha poljoprivrednih površina pod prihvatljivim poljoprivrednim kulturama.

Potpora se dodjeljuje u iznosu od 450,00 kn/ha za prvih 10 ha poljoprivrednog gospodarstva te 250,00 kn/ha za preostalih 10 ha poljoprivrednog gospodarstva, do ukupno 20 ha površina poljoprivrednog gospodarstva.

Zahtjev za potporu podnosi se u razdoblju od 1. travnja 2022. godine do 15. svibnja 2022. godine, Agenciji za plaćanja putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja.

Više informacija na poveznici:

https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/podnosenje-zahtjeva-za-200-milijuna-kuna-vrijednu-potporu-za-nabavu-mineralnog-gnojiva-zapocinje-1-travnja/5337


Podjeli ovu stranicu:

Imate ideju za projekt?

Imate ideju za projekt ili Vam je potrebna naša pomoć?

Slobodno nas kontaktirajte putem kontakt obrasca ili na broj telefona: +385 44 659 078. Pošaljite upit