Natječaji i poticaji

RAZVOJNA AGENCIJA MRAV d.o.o.

ZAJMOVI I JAMSTVA ZA OSIGURANJE LIKVIDNOSTI USLIJED PORASTA TROŠKOVA ENERGIJE, UTJECAJA KRIZA I ZA PRIPREMU SJETVE

ZAJMOVI I JAMSTVA ZA OSIGURANJE LIKVIDNOSTI USLIJED PORASTA TROŠKOVA ENERGIJE, UTJECAJA KRIZA I ZA PRIPREMU SJETVE
Pozivaju se poduzetnici čiji je kontinuitet proizvodnje ugrožen nepredvidivim i dalekosežnim  utjecajem kriza da razmotre mogućnost financiranja potreba za obrtnim sredstvima (nabava repromaterijala za sjetvu, hrane za stoku, osiguranje likvidnosti uslijed visokog rasta troškova energenata i dr.) putem dostupnih kredita i uz jamstvene sheme uz državne potpore.

Hrvatskim poljoprivrednicima su u tekućem programskom razdoblju uz bespovratne potpore te investicijske zajmove iz Programa ruralnog razvoja na raspolaganju zajmovi i jamstva za obrtna sredstva koji se plasiraju putem HBOR-a i HAMAG-BICRO-a od pojave COVID-a, uz nove linije HBOR-a zbog utjecaja ruske agresije na Ukrajinu. 

DOSTUPNI PROGRAMI

1. HBOR: krediti i jamstva iz Privremenog okvira za Ukrajinu

Namjena: Obrtna sredstva KRIZA 2022 – mjera provodi se kao privremena mjera u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva (financiranje nabave sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja), do iskorištenja raspoloživih sredstava, a najkasnije do 31.12.2022. (krajnji rok zazaključivanje ugovora o kreditu).


Ciljana skupina:

 • Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u sustavu PDV-a, zadruge i ustanove;
 • Poslovni subjekti javnog sektora – trgovačka društva i ostali subjekti (agencije i ustanove i sl.) u vlasništvu ili većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili Republike Hrvatske.

Način kreditiranja:

 • kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama po modelu podjele rizika – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi poslovnoj banci;
 • izravno kreditiranje – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u

Iznos kredita:

 • po modelu podjele rizika s poslovnom bankom: u pravilu 135.000 EUR* za HBOR-ov udio u kreditu
 • izravni krediti HBOR-a: 200.000 EUR

Rok korištenja: do 12 mjeseci.

Rok otplate: do 5 godina uključujući poček do 1 godine.

Instrument osiguranja: kod kreditiranja u suradnji s poslovnim bankama po modelu podjele rizika – instrumente osiguranja utvrđuju poslovna banka i HBOR; kod izravnog kreditiranja – instrumente osiguranja utvrđuje HBOR.

Više informacija na poveznici:2. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, HBOR, HAMAG-BICRO: Obrtna sredstva iz Programa ruralnog razvoja sredstva


2.1 Obrtna sredstva za ruralni razvoj

Namjena: Obrtna sredstva za ruralni razvoj nude pristup financiranju obrtnih sredstava potrebnih za neometano odvijanje proizvodnje i financiranje tekućeg poslovanja za prihvatljive krajnje primatelje

Ciljana skupina: Prihvatljivi korisnici kredita su poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti malog gospodarstva koji djeluju u sektoru šumarstva u sljedećim organizacijskim oblicima: 
 • OPG u sustavu PDV-a,
 • obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
 • trgovačko društvo (uključujući proizvođačke organizacije),
 • zadruga (uključujući proizvođačke organizacije).
Iznos kredita: 190.000 – 1.520.000 HRK (25.000 – 200.000 EUR) po kreditu, najviše 1.520.000 HRK po jednom poduzetniku.

Kamatna stopa: 0,5%

Rok korištenja: u pravilu do 6 mjeseci

Poček: do 12 mjeseci

Rok otplate: do 5 godina uključujući poček do 12 mjeseci

Instrument osiguranja: Bjanko i obične zadužnice

Više informacija na poveznici:2.2. Mikro zajmovi za obrtna sredstva za ruralni razvoj 

Namjena: Mjera je namijenjena malim poljoprivrednicima koji imaju poteškoće s likvidnošću, a cilj je pružiti podršku poljoprivrednicima da se pripreme za sjetvu i organiziraju proizvodnju. 

Ciljana skupina: Prihvatljivi korisnici zajma su poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva, a pripadaju kategoriji mikro/malih poduzetnika malog gospodarstva kao jedan od prihvatljivih organizacijskih oblika: OPG, obrt, trgovačko društvo ili zadruga ili proizvođačka organizacija te druga pravna osoba

Iznos kredita: 1.000 – 25.000 EUR 

Kamatna stopa: 0,5%

Rok korištenja: 3 mjeseca

Poček: do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine

Rok otplate: do 3 godina uz uključeni poček; kvartalna otplata glavnice i kamate

Instrument osiguranja: Zadužnice poslovnog subjekta/vlasnika i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika

Više informacija na poveznici:
Podjeli ovu stranicu:

Imate ideju za projekt?

Imate ideju za projekt ili Vam je potrebna naša pomoć?

Slobodno nas kontaktirajte putem kontakt obrasca ili na broj telefona: +385 44 659 078. Pošaljite upit