Natječaji i poticaji

RAZVOJNA AGENCIJA MRAV d.o.o.

Poziv za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2023. i 2024. godinu

Poziv za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2023. i 2024. godinu

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike poziva organizacije civilnoga društva usmjerene radu sa starijim osobama da se prijave za financijsku potporu programima u skladu s uvjetima ovog Poziva.

Prioritetno područje P2. Osiguravanje usluga za starije osobe u zajednici - usluga prijevoza

U ovom prioritetnom području prihvatljive su aktivnosti prijevoza korisnika - starijih osoba u svrhu zadovoljavanja njihovih potreba za odlazak na njima važna mjesta (npr. odlazak liječniku, na terapiju, u crkvu, u posjet rodbini i slično) koju ne mogu zadovoljiti korištenjem javnog prijevoza i/ili im tu uslugu ne mogu osigurati članovi obitelji. 

Prihvatljivim prijaviteljem smatra se udruga odnosno neprofitna organizacija koja udovoljava sljedećim općim uvjetima:

  • upisana u Registar udruga ili u drugi odgovarajući registar (upisnik) i djeluje najmanje dvije godine, zaključno s danom objave Poziva
  • za prioritetno područje 2. prijavitelj može biti ili udruga upisana u Registar udruga ili neprofitna organizacija upisana u drugi odgovarajući registar
  • upisana je u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje, u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija

Najveći iznos koji će se dodijeliti po programu: 150.690,00 kuna (20.000,00 eura)

Najmanji iznos koji će se dodijeliti po programu: 80.016,39 kuna (10.620,00 eura)

Prijava programa u partnerstvu nije obavezna, ali se partnerstvom na programu može ostvariti prednost pri financiranju.  Na ovaj Poziv prijavitelji se mogu prijaviti u partnerstvu s jednom ili više drugih pravnih osoba.

Prihvatljivi partneri  su pravne osobe registrirane kao:

  • Javne ustanove 
  • Udruge 
  • Jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave 

Prihvatljivi su troškovi koji su neposredno vezani uz provedbu programa, a raspoređuju se na sljedeći način: 

  1. Ljudski resursi (plaće i/ili naknade za rad voditelju/ici programa te izvoditeljima aktivnosti - npr. vozaču u prioritetnom području 2.)
  2. Putovanja (putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja za potrebe obavljanja programskih aktivnosti);
  3. Oprema i roba koja je potrebna za provedbu programskih aktivnosti (do 10% ukupne vrijednosti programa,);
  4. Ostali troškovi, usluge (kampanje, sredstva za dezinfekciju, zaštitne maske, jednokratne higijenske rukavice, te ostale higijenske proizvode vezane uz borbu protiv koronavirusa (COVID-19), troškovi goriva ili troškovi održavanja vozila za vozilo kojim se prevoze korisnici u prioritetnom području 2.)

Planirano trajanje programa je dvije godine (24 mjeseca).

Rok za podnošenje prijava je 14. prosinca 2022. godine.

Više informacija na poveznici: 

https://www.financijskepodrske.hr/


Podjeli ovu stranicu:

Imate ideju za projekt?

Imate ideju za projekt ili Vam je potrebna naša pomoć?

Slobodno nas kontaktirajte putem kontakt obrasca ili na broj telefona: +385 44 659 078. Pošaljite upit