Natječaji i poticaji

RAZVOJNA AGENCIJA MRAV d.o.o.

Poziv za predlaganje umjetničkih programa i/ili umjetničko-edukativnih radionica za Ruksak (pun) kulture - umjetnost i kultura u vrtiću i školi

Poziv za predlaganje umjetničkih programa i/ili umjetničko-edukativnih radionica za Ruksak (pun) kulture - umjetnost i kultura u vrtiću i školi

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske raspisuje Poziv za predlaganje umjetničkih programa i/ili umjetničko-edukativnih radionica za Ruksak (pun) kulture - umjetnost i kultura u vrtiću i školi, nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu.

Cilj Poziva je razvoj programa Ruksak (pun) kulture, nacionalnog dopunskog programa potpore kurikulumu u vrtićima, osnovnim i srednjim školama na području cijele Republike Hrvatske.
Podupiru se programi koji omogućuju dostupnost i približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima, razvijanje njihovog kreativnog obrazovanja, senzibiliziraju djecu i mlade za područje umjetnosti i kulture te omogućuju djeci i mladima pristup svim vrstama umjetnosti i kulture. 

Prihvatljivi prijavitelji: 
  • samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi i udruge te pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi.
Isti predlagatelj može podnijeti najviše dvije prijave. Za svaki pojedini program i/ili radionicu potrebno je ispuniti zasebnu e-prijavnicu.

Sadržaj programa i/ili radionica, uključujući njihova specifična područja, treba biti usklađen sa sljedećim ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije: https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Obrazovanje/Strategija%20obrazovanja,%20znanosti%20i%20tehnologije.pdf 

- poticanje i unaprjeđivanje intelektualnog, tjelesnog, estetskog, društvenog, moralnog i duhovnog razvoja učenika u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima
- razvijanje svijesti učenika o očuvanju materijalne i duhovne povijesno-kulturne baštine Republike Hrvatske i nacionalnog identiteta
- promicanje i razvijanje svijesti o hrvatskom jeziku kao bitnom čimbeniku hrvatskog identiteta, sustavno njegovanje hrvatskog standardnog (književnog) jezika
- odgoj i obrazovanje učenika u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima te pravima djece, njihovo osposobljavanje za življenje u multikulturnom svijetu, za poštovanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva
- poticanje i razvijanje samostalnosti, samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti u učenika.

Sadržaj radionica i/ili programa ne smije se podudarati s onim redovitih planova i programa koji se po (predmetnim) područjima provode u vrtićima i školama (za Ruksak, u načelu, nisu prihvatljivi programi vezani uz propisanu školsku lektiru).

Prijave se podnose u elektroničkom obliku na online obrascu br. 23 (e-prijavnici) naziva Prijavnica za program Ruksak (pun) kulture za 2024. godinu, koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.

Rok za prijavu na Poziv: 22. prosinca 2023. do 17:00 h.

Više informacija na poveznici: 

Podjeli ovu stranicu:

Imate ideju za projekt?

Imate ideju za projekt ili Vam je potrebna naša pomoć?

Slobodno nas kontaktirajte putem kontakt obrasca ili na broj telefona: +385 44 659 078. Pošaljite upit