Natječaji i poticaji

RAZVOJNA AGENCIJA MRAV d.o.o.

Poziv za iskaz interesa prema „Programu ulaganja u zajednicu“

Poziv za iskaz interesa prema „Programu ulaganja u zajednicu“
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa prema „Programu ulaganja u zajednicu“.

Cilj Programa je obnova, adaptacija i rekonstrukcija građevina javne namjene čijom će se provedbom pridonijeti jačanju socijalne kohezije, očuvanju kulturne baštine i vjerskih sloboda.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:
a) javne ustanove iz područja obrazovanja, zdravstva i kulture, kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, a za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera te kojima su osnivači Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u okviru svoga samoupravnog djelokruga;
b) vjerske zajednice i ustanove kojima su osnivači vjerske zajednice, vlasnici građevina u kojima se provode aktivnosti za zadovoljenje obrazovnih, zdravstvenih, kulturnih, karitativnih i vjerskih potreba u zajednici.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz nadogradnju, obnovu, adaptaciju, rekonstrukciju i povećanje energetske učinkovitosti prihvatljivih građevina.

Prihvatljive građevine su građevine sakralne i javne namjene u vlasništvu prihvatljivih podnositelja koje služe za zadovoljenje obrazovnih, zdravstvenih, kulturnih, karitativnih i vjerskih potreba u zajednici.

Prihvatljivi troškovi su:
  • trošak izvođenja radova;
  • trošak usluga nadzora gradnje;
  • trošak opremanja građevina fiksnom opremom
  • trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

Provedbeno razdoblje prema Programu je razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2023. godine.

U postupku odabira Korisniku se može odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 200.000,00 kuna s PDV-om. Neće se sufinancirati projekti čija je vrijednost manja od 50.000,00 kuna s PDV-om.

Rok za podnošenje zahtjeva je 20. lipnja 2022. do 16:00 sati.

Više informacija na poveznici:

https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/nacionalni-programi-417/program-ulaganja-u-zajednicu/4967


Podjeli ovu stranicu:

Imate ideju za projekt?

Imate ideju za projekt ili Vam je potrebna naša pomoć?

Slobodno nas kontaktirajte putem kontakt obrasca ili na broj telefona: +385 44 659 078. Pošaljite upit