Natječaji i poticaji

RAZVOJNA AGENCIJA MRAV d.o.o.

Natječaj za tip operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima«

Natječaj za tip operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima«

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je objavila Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima«.

Svrha natječaja je otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja ulaganjima u kapacitete za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I Ugovoru te tranzicija poduzeća prema digitalnom gospodarstvu.

Prihvatljivi prijavitelji:

a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predmet ulaganja u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike 

b) fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla 

c) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla

d) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (u slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda)

Prihvatljivi troškovi:

a) objekti za preradu s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, 

b) strojevi i oprema/ugradnja opreme za preradu i ostale postupke koji su u funkciji djelatnosti prerade, 

c) objekti za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda (isključujući kušaonice),

d) objekti za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, 

e) ostali gospodarski objekti, 

f) upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade, 

g) gospodarska vozila,

h) kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju: 200.000.000,00 HRK (26.544.561,68 EUR)

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 2.000.000 EUR

b) do 200.000 EUR

Natječaj je otvoren od 06. veljače 2023. do 04. svibnja 2023. godine. 

Više informacija na poveznici: 


Podjeli ovu stranicu:

Imate ideju za projekt?

Imate ideju za projekt ili Vam je potrebna naša pomoć?

Slobodno nas kontaktirajte putem kontakt obrasca ili na broj telefona: +385 44 659 078. Pošaljite upit