Natječaji i poticaji

RAZVOJNA AGENCIJA MRAV d.o.o.

Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2023./2024.

Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2023./2024.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2023./2024.

Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će promicati jednakopravnost, socijalnu uključenost te očuvanje nacionalnog i lokalnog identiteta, pridonijeti razvoju demokratskih načela i aktivnoga građanstva, povećati znanje o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu, unaprijediti životne vještine djece i mladih, poticati kreativnost, stvaralaštvo i poduzetničke vještine te zdrave stilove života u djece i mladih, kao i razviti vještine i kompetencije u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Prihvatljivi prijavitelji: 

 • udruge koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja te planiraju provesti projekte koji su ponajprije izravno vezani uz provedbu mjera zakona, nacionalnih strategija, planova i programa u području odgoja i obrazovanja djece i mladih, a koje su u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja

Prihvatljive aktivnosti - 3 osnovna područja: 

P1: Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnoga i lokalnoga identiteta:

 1. Odgoj i obrazovanje za osobni i socijalni razvoj, solidarnost, socijalnu uključenost i opće ljudske vrijednosti;
 2. Odgoj i obrazovanje za mir i nenasilno rješavanje sukoba;
 3. Odgoj i obrazovanje za ljudska prava, odgovornost i aktivno građanstvo;
 4. Odgoj i obrazovanje o štetnosti korupcije i koruptivnim rizicima;
 5. Odgoj i obrazovanje za očuvanje povijesnoga, kulturnoga i hrvatskoga nacionalnog identiteta;
 6. Odgoj i obrazovanje o pravima i očuvanju identiteta nacionalnih manjina, interkulturalizmu i  multikulturalizmu;
 7. Poticanje očuvanja kulturne i prirodne baštine te tradicionalnih obrta.

P2: Unapređenje kvalitete života djece i mladih:

 1. Odgoj i obrazovanje o zdravim načinima života, očuvanju prirode i održivom razvoju;
 2. Odgoj i obrazovanje za volonterstvo;
 3. Razvoj poduzetničkih aktivnosti djece i mladih;
 4. Poticanje rada s talentiranom i darovitom djecom i mladima te djece s teškoćama u razvoju.

P3: Poticanje razvoja kompetencija u prirodoslovno-matematičkom području:

 1. Odgoj i obrazovanje za STEM;
 2. Odgoj i obrazovanje za financijsku, digitalnu i medijsku pismenost;
 3. Razvijanje vještina i kompetencija u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija;
 4. Utjecaj tehnike, tehnologije i informatičkih rješenja na zdravlje pojedinca

Projekt se provodi u školskoj godini 2023./2024., a može trajati najdulje do 31. kolovoza 2024. godine. 

Prijava projekta u partnerstvu obvezna je s najmanje jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave (županiji/općini/gradu) u kojoj se projekt provodi.

Rok za prijavu na Natječaj je 28. srpnja 2023. godine.

Više informacija na poveznici: 

https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/natjecaj-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-projektima-udruga-u-podrucju-izvaninstitucionalnoga-odgoja-i-obrazovanja-djece-i-mladih-u-skolskoj-godini-2023-2024/5609
Podjeli ovu stranicu:

Imate ideju za projekt?

Imate ideju za projekt ili Vam je potrebna naša pomoć?

Slobodno nas kontaktirajte putem kontakt obrasca ili na broj telefona: +385 44 659 078. Pošaljite upit