Natječaji i poticaji

RAZVOJNA AGENCIJA MRAV d.o.o.

Javni poziv za sufinanciranje poticanja odvojenog prikupljanja komunalnog otpada

Javni poziv za sufinanciranje poticanja odvojenog prikupljanja komunalnog otpada

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te provedbu projekata edukacije stanovništva. 

Cilj Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada. 

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva i pravne ili fizičke osobe - obrtnik sukladno članku 68. točka (1) podtočke 1. i 2. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine" broj 84/21).

Bespovratna sredstva pomoći i subvencije dodjeljuju se putem dva modela ovisno o vrsti prijavitelja i to:
 1. MODEL A - bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave
 2. MODEL B - bespovratna sredstva subvencije komunalnim društvima. 

Prihvatljivi i opravdani troškovi u okviru ovog poziva su:
  • nabave komunalne opreme i uređaja za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada (osim miješanog komunalnog otpada) te provedbe projekta edukacije stanovništva
  • oni koji su nastali najranije na dan početka razdoblja prihvatljivosti troškova 
  • PDV se smatra opravdanim troškom ako se PDV u računima za utvrđivanje Fondu opravdanih troškova ne koristi kao pretporez u obračunskom razdoblju (MODEL A)

Rok za dostavu prijave završava istekom kalendarske godine, 31. prosinca 2022. godine ili danom iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Više informacija na poveznici:

https://www.fzoeu.hr/docs/185/Javni%20poziv%20za%20poticanje%20mjera%20odvojenog%20sakupljanja%20komunalnog%20otpada%20(JP%20ZO%206-2022).pdfPodjeli ovu stranicu:

Imate ideju za projekt?

Imate ideju za projekt ili Vam je potrebna naša pomoć?

Slobodno nas kontaktirajte putem kontakt obrasca ili na broj telefona: +385 44 659 078. Pošaljite upit