Natječaji i poticaji

RAZVOJNA AGENCIJA MRAV d.o.o.

Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila

Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  objavljuje Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila.
Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila. 

Energetski učinkovitim vozilima čija se kupnja potiče u sklopu provedbe Poziva smatraju se:
• vozila kategorija L 1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon,
• vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik,
• vozila kategorija M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik,
pri čemu se u pogledu emisija onečišćujućih tvari primjenjuju sljedeća ograničenja za:
• električna vozila: emisija onečišćujućih tvari C02 iznosa O g/km,
• vozila s plug-in hibridnim pogonom kategorije M1: emisija onečišćujućih tvari C02 iznosa do najviše 50 g/km,
• vozila na vodik: emisija onečišćujućih tvari C02 iznosa O g/km.

Cilj Poziva je povećanje udjela broja registriranih energetski učinkovitih vozila u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za O, 1 %. Procjenjuje se da će se provedbom Poziva registrirati 1.840 novih energetski učinkovitih vozila.
Očekivani učinci provedbe Poziva su ušteda energije od 0,02789 PJ i smanjenje emisije C02 od 2.508,76 t C02.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su:
1. punoljetne fizičke osobe (građani) koje imaju prebivalište na području Republike Hrvatske,
2. fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), trgovačka društva i ustanove izvan javnog sektora, vjerske zajednice te neprofitne organizacije, osim udruga i zadruga koje: 
• imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
• nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave 1,
• nemaju poslovne račune u blokadi,
• ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, ne odnosi se na vjerske zajednice i neprofitne organizacije. 

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.
Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 103.300.000,00 kuna. 

Više informacija na poveznici:Podjeli ovu stranicu:

Imate ideju za projekt?

Imate ideju za projekt ili Vam je potrebna naša pomoć?

Slobodno nas kontaktirajte putem kontakt obrasca ili na broj telefona: +385 44 659 078. Pošaljite upit