Natječaji i poticaji

RAZVOJNA AGENCIJA MRAV d.o.o.

Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu

Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavljuje Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu. 

Cilj Poziva je pružanje podrške kvalitetnim i inovativnim programima čije aktivnosti potiču i razvijaju sudjelovanje publike u kulturi i umjetnosti.

Podržat će se aktivnosti koje će pomoći većoj vidljivosti i široj recepciji kulturnih i umjetničkih programa kod ciljane publike i šire javnosti, jačati kapacitete organizacija u području razvoja publike, razvijati inovativne pristupe publici i ugrađivati razvoj publike u središte svojeg djelovanja.

Prihvatljivi prijavitelji: 

 • samostalni umjetnici
 • umjetničke organizacije
 • ustanove u kulturi
 • udruge
 • pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi
 • ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja 
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

* Sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti u području kulture u RH prilikom prijave dužne su dostaviti dokaz o djelovanju u području kulture tijekom najmanje dviju godina (registracija, opis dosadašnjega rada i postignuća)

Programi razvoja publike mogu se prijaviti u sljedećim programskim djelatnostima:

1. Jačanje kapaciteta organizacija za razvoj i provođenje  aktivnosti usmjerenih na razvoj publike

 • stručna i profesionalno vođena istraživanja publike u svrhu definiranja ciljnih skupina, segmentacije publike ili izrade baze rezultata istraživanja dostupne javnosti
 • jačanje kapaciteta organizacije i razmjena znanja kroz edukativne programe usmjerene na razvoj inovativnih i interdisciplinarnih pristupa publici
 • stvaranje partnerstva među organizacijama u području razvoja publike
 • organizacija, suorganizacija ili pohađanje profesionalnih edukacija u području razvoja publike
 • izrada profesionalnog plana razvoja publike ili strategije u organizacijama uz mentorsko vođenje

2.    Razvoj programa

 •  programi aktivnog uključivanja publike u umjetnička i kulturnim događanjima u formalnome i neformalnome okruženju
 • aktivnosti koje sustavno povećavaju pristup i sudjelovanje ranjivih skupina (djeca i mladi, starija generacija, osobe s invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko naseljenih područja i područja od posebne državne skrbi i sl.) u kulturnim i umjetničkim programima
 • razvoj inovativnih digitalnih sadržaja i modela za interaktivnu komunikaciju s publikom (npr. aplikacije, videoigre, programski kanali ‒  live streaming, digitalne platforme i web stranice sl.) kojima će se povećati vidljivosti kulturnih i umjetničkih programa
 • aktivnosti umrežavanja i stvaranje partnerstva na programima razvoja publike
 • programi osmišljavanja i provedbe suradničkih praksi s ciljem uključivanja šire zajednice u razvoj kulturnih sadržaja

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 3.000,00 €.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 10.000,00 €.

Prijave se podnose do 29. prosinca 2023. do 17h. 

Više informacija na poveznici: 

https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/javni-poziv-za-predlaganje-programa-koji-poticu-razvoj-publike-u-kulturi-u-republici-hrvatskoj-za-2024-godinu/24790 

Podjeli ovu stranicu:

Imate ideju za projekt?

Imate ideju za projekt ili Vam je potrebna naša pomoć?

Slobodno nas kontaktirajte putem kontakt obrasca ili na broj telefona: +385 44 659 078. Pošaljite upit