Natječaji i poticaji

RAZVOJNA AGENCIJA MRAV d.o.o.

Javni poziv za odabir određenog područja za provođenje komasacije u skladu s programom komasacije poljoprivrednog zemljišta do 2026. godine

Javni poziv za odabir određenog područja za provođenje komasacije u skladu s programom komasacije poljoprivrednog zemljišta do 2026. godine

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za prijavu područja/poljoprivrednog zemljišta za provođenje komasacije iz dostupnih financijskih sredstava prema Programu komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje do 2026. godine u skladu s Nacionalnim planom za oporavak i otpornost 2021. – 2026. 

Cilj provedbe komasacije poljoprivrednog zemljišta  je omogućiti ekonomičnije iskorištavanje poljoprivrednog zemljišta uz povoljnije uvjete za povećanje poljoprivredne proizvodnje i ruralni razvoj, i to osnivanjem većih i pravilnijih katastarskih čestica, izgradnjom poljoprivrednih putova, vodnih građevina za melioracije te izvođenjem i drugih radova na uređenju zemljišta namijenjenog poljoprivredi, uz očuvanje obilježja krajobraza, a čime se ostvaruje veća dodana vrijednost u poljoprivrednoj proizvodnji, stavljanje u funkciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta, pri čemu se ostvaruje značajan utjecaj na razvoj i unaprjeđenje ruralnih prostora.

Jedan prijavitelj može podnijeti najviše jednu prijavu na Javni poziv, a prijava može obuhvaćati jedno ili više određenih područja poljoprivrednog zemljišta koje je dio poljoprivrednog zemljišta ili ukupno poljoprivredno zemljište jedne ili više katastarskih općina. Nositelj komasacije nadležan je za provođenje postupka komasacije na određenom području odnosno poljoprivrednom zemljištu koje je odabrano za provođenje komasacije prema Programu.

Prihvatljivi prijavitelji na Javni poziv su jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb ako:

  • se zbog rascjepkanosti i nepravilnog oblika zemljište ne može svrhovito obrađivati,
  • se zbog postojećih stvarnopravnih odnosa ili zbog velike rascjepkanosti zemljišta ne može organizirati proizvodnja koja osigurava svrhovitost uloženih sredstava na području na kojem se izgrađuju ili su već izgrađene vodne građevine za melioracije ili
  • izgradnja nove prometne infrastrukture ili drugih infrastrukturnih građevina, kao i uređenje većih vodotoka izaziva ili će izazvati daljnje usitnjavanje postojećih katastarskih čestica i poremećaj putne i kanalske mreže

Prihvatljive aktivnosti i troškovi komasacije u okviru provedbe Programa u vezi s administrativnim pokretanjem i provođenjem postupka komasacije, izradom dokumentacije te provođenja pravomoćnog rješenja o komasaciji koji se odnose na građevinske radove i uređenje zemljišta u obuhvatu komasacije, su propisani Zakonom i Programom.

Rok za prijavu na Javni poziv je do 31. prosinca 2023. godine odnosno do odabira prijava kojim se dostiže površine od najmanje 18.000 ha poljoprivrednog zemljišta kao okvirne površine poljoprivrednog zemljišta na kojoj se planira provedba komasacije.

Više informacija na poveznici: 

https://poljoprivreda.gov.hr/istaknute-teme/nacionalni-plan-oporavka-i-otpornosti/pozivi/5880?fbclid=IwAR0Wh4dYJLAMoJv6wSQ43PmUACUyoC42cdia29Sgj7xnxJzbYkrMOl7ziagPodjeli ovu stranicu:

Imate ideju za projekt?

Imate ideju za projekt ili Vam je potrebna naša pomoć?

Slobodno nas kontaktirajte putem kontakt obrasca ili na broj telefona: +385 44 659 078. Pošaljite upit