Natječaji i poticaji

RAZVOJNA AGENCIJA MRAV d.o.o.

Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata koji se pripremaju za financiranje iz programa konkurentnosti i kohezija 2021.-2027. Specifični cilj 2. Vii

Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata koji se pripremaju za financiranje iz programa konkurentnosti i kohezija 2021.-2027. Specifični cilj 2. Vii

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata koji se pripremaju za financiranje iz programa konkurentnosti i kohezija 2021.-2027. Specifični cilj 2. Vii.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata koji se pripremaju za financiranje iz Programa konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Specifičnog cilja 2. vii Jačanje zaštite i očuvanje prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja.

Prihvatljivi prijavitelji: 

 • javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode 
 • javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode
 • jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb
 • javna visoka učilišta
 • javni znanstveni instituti
 • lučke uprave morskih luka za javni promet od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za RH

Prihvatljivi troškovi: 

 • Izrada prijavnih Obrazaca i ostale dokumentacije projektnog prijedloga sukladno propisanoj za svaki pojedinačni poziv kao što je Obrazac 1. Prijavni obrazac, Obrazac 2. Troškovnik s referencama i dr.
 • Izrada dokumentacije za nabavu roba, pružanje usluga i izvođenje radova, uključujući planiranje i izradu opisa poslova i tehničkih specifikacija
 • Izrada stručne podloge
 • Jačanje kapaciteta za provedbu monitoringa i/ili mjera očuvanja i/ili obnove ciljnih vrsta i stanišnih tipova
 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije potrebne za projekte očuvanja i obnove prirode te projekte u cilju smanjenja onečišćenja zraka 
 • Studijska dokumentacija kao podloga za prijavu i provedbu projektnog prijedloga; izrada analiza, elaborata i/ili smjernica/plana za provedbu projekta

Prihvatljivi iznos financiranja: 100 % iznosa, do 130.000,00 eura po jednoj prijavi

Rok za prijavu na Poziv: do iskorištenosti predviđenih sredstava, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023. godine

Više informacija na poveznici: 

https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=216 

Podjeli ovu stranicu:

Imate ideju za projekt?

Imate ideju za projekt ili Vam je potrebna naša pomoć?

Slobodno nas kontaktirajte putem kontakt obrasca ili na broj telefona: +385 44 659 078. Pošaljite upit