Natječaji i poticaji

RAZVOJNA AGENCIJA MRAV d.o.o.

Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu (EnU-3/22)

Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu (EnU-3/22)
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu. Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća koje su oštećene u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, a koje je pogođeno potresima 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. odnosno mjera u okviru sljedećih aktivnosti:

A1: cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera M1.1 na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kroz provedbu minimalno jedne od mjera M2. i/ili M3.
A2: povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera M1. na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće

Cilj Poziva je povećanje broja energetski obnovljenih obiteljskih kuća u Republici Hrvatskoj. Procjenjuje se da će se provedbom Poziva energetski obnoviti oko 500 obiteljskih kuća.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće oštećene u potresu s prebivalištem na adresi i mjestu kuće.

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacija, pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje u iznosu najviše do 80% opravdanih troškova, odnosno najviše do:
• 368.000,00 kuna (48.841,99 eura) za mjere energetske obnove,
• 2.000,00 kuna (265,45 eura) za uslugu pomoći tijekom prijave na Poziv, što uključuje i izradu tehničkog proračuna,
sveukupno u iznosu do najviše 370.000,00 kuna (49.107,44 eura).

Opravdani troškovi po ovom Pozivu su troškovi:
• izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju materijala,
• izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme,
• nabave usluge pomoći tijekom prijave na Poziv,
nastali nakon objave Poziva. Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa, odnosno u slučaju sklapanja ugovora o djelu za obavljenu uslugu pružanja pomoći tijekom prijave datumom obračuna drugog dohotka.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 27. listopada 2022. godine od 9:00 sati. Poziv traje najkasnije do isteka kalendarske godine.
Razdoblje prihvatljivosti troškova počinje danom objave Poziva, a završava 30. lipnja 2026. godine. Unutar razdoblja prihvatljivosti troškova moraju nastati i biti plaćeni svi troškovi  te korisnik mora dostaviti Fondu zahtjev za isplatu s potpunom dokumentacijom.

Više informacija na poveznici:


Podjeli ovu stranicu:

Imate ideju za projekt?

Imate ideju za projekt ili Vam je potrebna naša pomoć?

Slobodno nas kontaktirajte putem kontakt obrasca ili na broj telefona: +385 44 659 078. Pošaljite upit