Natječaji i poticaji

RAZVOJNA AGENCIJA MRAV d.o.o.

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Kutine u 2023. godini koje provode organizacije civilnog društva

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Kutine u 2023. godini koje provode organizacije civilnog društva

Grad Kutina poziva organizacije civilnog društva (OCD-a) čije aktivnosti doprinose zadovoljavanju javnih potreba od interesa za opće dobro da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Grada Kutine za 2023. godinu.

Predmet ovog Javnog natječaja nije financiranje programa/projekata/manifestacija udruga koje su članice Gradskog saveza kulturno umjetničkih društava Grada Kutine, Zajednice sportskih udruga Grada Kutine i Zajednice tehničke kulture.

Ukupno planirana vrijednost ovog natječaja je 56.700,00 €

Prioritetno područje 1 – kultura 11.000,00 €

Prioritetno područje 2 – odgoj i obrazovanje mladih 8.700,00 €

Prioritetno područje 3 – jačanje digniteta Domovinskog rata 6.700,00 €

Prioritetno područje 4 – jačanje uloge, očuvanje i unapređenje identiteta nacionalnih manjina 2.700,00 €

Prioritetno područje 5 – socijalna skrb i zdravstvo 23.500,00 €

Prioritetno područje 6 – programi/projekti/manifestacije OCD-a koje svojim aktivnostima promiču opće vrijednosti od interesa za Grad Kutinu, a nisu iskazani u prethodnim prioritetnim područjima 4.100,00 €

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po ovom Natječaju i po pojedinom programu/projektu/manifestaciji je 130,00 €, a najveći iznos je 4.000,00 €.

Prijavu programa/projekata/manifestacija na Natječaj mogu podnijeti OCD-a (organizacije civilnoga društva) ako su upisane u Registar udruga ili drugi odgovarajući registar jednu godinu od dana raspisivanja Natječaja te su registrirane kao udruge, zaklade, vjerske zajednice ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti. Programski su usmjerene na rad u navedenom pojedinom prioritetnom području, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu Udruge koja je upisana u Registar. Nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Kutine te trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Kutine. Vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Kutina i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Natječaj je otvoren od 13. siječnja 2023. do 13. veljače 2023. godine. 

Više informacija na poveznici: 

https://www.kutina.hr/Sluzbeni-dio/ArticleId/39837/oamid/1501

 

Podjeli ovu stranicu:

Imate ideju za projekt?

Imate ideju za projekt ili Vam je potrebna naša pomoć?

Slobodno nas kontaktirajte putem kontakt obrasca ili na broj telefona: +385 44 659 078. Pošaljite upit