Razvojna agencija MRAV

Blog

U Ministarstvu turizma jučer je održano svečano potpisivanje dvadeset ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 31 milijun kuna u sklopu natječaja “Turizmom do posla”. Potpisivanju Ugovora sudjelovala je
i Jasminka Molnar, ravateljica Pučkog otvorenog učilišta Kutina, kao prijavitelj odobrenog projekta pod nazivom “Destinacijska atrakcija Park prirode Lonjsko polje – inovativni programi dodatne turističko-ugostiteljske ponude” u vrijednosti projekta od 1.228.887,50 kuna bespovratnih sredstava.

Natječaj je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, a cilj je kroz suradnju i partnerstvo obrazovnih institucija, strukovnih udruga te poslodavaca u turizmu i ugostiteljstvu poboljšati pristup ranjivih skupina
tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva. Pučko otvoreno učilište Kutina i Udruga nastavnika u djelatnosti ugostiteljskog obrazovanja kao inicijatori projektne prijave, pod stručnim vodstvom i koordinacijom prijave
projekta RA Mrav, a u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područni ured Kutina, Hotelom Kutina d.o.o. i obrtom za trgovinu Pentagon, prijavili su konkretan i vrlo zanimljiv projekt koji pruža priliku za
obrazovanje i rad u turizmu i ugostiteljstvu stručnim suradnicima Učilišta i ranjivim skupinama u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Kroz projekt “Destinacijska atrakcija Park prirode Lonjsko polje – inovativni programi dodatne turističko-ugostiteljske ponude” poboljšat će se stručne i pedagoške vještine i znanja stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora, odnosno 6 predavača Učilišta i 6 mentora praktične nastave zaposlenih u turizmu i ugostiteljstvu kod 2 poslodavca (1 tvrtka i 1 obrt, partneri na projektu, sa djelatnicima turističko-ugostiteljskog sektora), osposobljenih 26 osoba (nezaposlene osobe mlađe od 25 godina), osposobljenih 20 osoba (nezaposlene osobe starije od 54), osposobljene 2 osobe (nezaposlene osobe s invaliditetom). Outputi projekta i mogućnosti odgovora na predmetne potrebe u budućnosti, ostvarit će se kroz izgradnju kapaciteta Učilišta i gospodarskih subjekata, te formiranjem Radne skupine koju čine članovi javnog, civilnog i privatnog sektora za izradu inovativnih Programa osposobljavanja – nastavnih planova i programa za Turističko- ugostiteljskog voditelja i turističko-ugostiteljskog slastičara putem kojih će se stjecati stručna znanja za integraciju na tržište rada, uz prethodno osposobljene predavače i mentore za provedbu tih programa.

U svojstvu partnera ugovorenog projekta svečanom potpisivanju nazočili su Vedran Habel, predsjednik Udruge nastavnika u djelatnosti ugostiteljskog obrazovanja, Sonja Repić predstojnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje –
Područni ured Kutina, Vesna Glavica -Svoboda ispred Hotela Kutina, Dario Kohek- vlasnik Obrta za trgovinu Pentagon, te predstavnici RA Mrav: Tomislav Kojundžić i Vlado Vujica. Okupljenima se obratio ministar turizma Gari Cappelli te istaknuo:

“U zemlji iznimnog turističkog potencijala kao što je Hrvatska, mnogo napora ulažemo u edukaciju, aktivaciju i popularizaciju turističkih i ugostiteljskih zanimanja. Danas otvaramo novu stranicu hrvatskog turizma koja će, vjerujem, biti ispisana samo najboljim primjerima suradnje privatnog i javnog sektora. Kroz ovaj natječaj pružamo podršku poslodavcima koji imaju izazov s pronalaskom dostatnog broja kvalitetne radne snage uz istovremeno osnaživanje i integriranje ranjivih skupina na tržište rada.”

Financirani projekti obuhvatiti će 967 osoba, od čega 647 osoba mlađih od 25 godina, 251 osobu stariju od 54 godine te 69 osoba s invaliditetom.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ante Lončar istaknuo je: “Zadovoljstvo mi je što Hrvatski zavod za zapošljavanje kao Posredničko tijelo razine 2 može pridonijeti provedbi projekata koji će proširiti
zapošljavanja u turizmu i ugostiteljstvu ranjivim skupinama nezaposlenih osoba, ali i poslodavcima u sektoru turizma osigurati prijeko potrebnu radnu snagu.”

Do kraja programskog razdoblja koje je predviđeno do 2020.godine, dodijelit će se ukupno više od 90 milijuna kuna iz sredstava Europskog socijalnog fonda te Državnog proračuna, kojima Ministarstvo turizma u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, obrazovnim ustanovama, strukovnim udrugama u turizmu i poslodavcima pruža priliku za obrazovanje i rad u turizmu i ugostiteljstvu ranjivim skupinama.

Ravnateljica Molnar uz zahvalu svima koji su sudjelovali u pripremi projekta ističe: “Ponosni smo što će dio tih sredstava biti usmjeren i u naš Grad te jačanje kapaciteta Pučkog otvorenog učilišta Kutina, spremnost za još veće izazove u radu, izradu novih programa osposobljavanja na usluzi polaznika iz ranjivih skupina koji će biti konkurentniji na tržištu rada, te jačanje međusobnih komunikacija u pronalasku partnera u daljnjim prijavama projekata.”

Provedba projekta “Destinacijska atrakcija Park prirode Lonjsko polje – inovativni programi dodatne turističko ugostiteljske ponude” je kroz 18 mjeseci a započinje s jučerašnjim potpisivanjem Ugovora.

PROJEKT: Učimo zajedno II. financiran je u okviru natječaja Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima sa teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Energetska obnova zgrade Neven na adresi Augusta Cesarca 4a, Dječji vrtić Kutina, Kutina
Energetska obnova zgrade Osnovne škole Mate Lovraka na adresi Crkvena 57, Kutina, Zapadna zgrada sa dvoranom
Energetska obnova zgrade osnovne škole Banova Jaruga na adresi Stjepana Radića 118, Banova Jaruga
Energetska obnova zgrade Osnovne škole Mate Lovraka na adresi Crkvena 57, Kutina, Zapadna zgrada sa dvoranom
Energetska obnova zgrade Osnovne škole Mate Lovraka na adresi Crkvena 58, Istočna zgrada
Energetska obnova zgrade Osnovne škole Stjepana Kefelje na adresi Ulica Nikole Tesle 1, Kutina
2017-1-16_natjecaj-za-dodjelu-potpora-za-pokretanje-poslovan

06.03.2018. izašao je novi Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima”, i tipa operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

 

Više informacija na poveznici: http://ruralnirazvoj.hr/pravilnik-o-provedbi-tipa-operacije-6-1-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima-i-tipa-operacije-6-3-1-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava-iz-programa-ruralnog-razvoja-republike/

2odOnbW

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas je objavila novi natječaj iz mjere 4 Programa ruralnog razvoja za tip operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 360.000.000,00 kuna od čega:

200.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor ratarstva
70.000.000,00 kuna za ulaganja u proizvodnju šećerne repe
70.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor vinogradarstva
20.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor cvijeća i ukrasnog bilja.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija, a prihvatljivi su projekti za ulaganja u sektor ratarstva (uključujući industrijsko, ljekovito, začinsko i aromatično bilje), sektor vinogradarstva te u sektor cvijeća i ukrasnog bilja.

Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 15. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 16. travnja 2018. godine do 12:00 sati

Više na: https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-4-1-1-poljoprivrednicima-na-raspolaganju-360-milijuna-kuna-za-biljnu-proizvodnju/