Razvojna agencija MRAV

Svečano potpisivanje ugovora

Grad Kutina je u suradnji s Razvojnom agencijom Mrav d.o.o. pripremio i prijavio projektni prijedlog na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a koji je objavljen u sklopu provedbe Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.

Projektni prijedlog je ocjenjen kao jedan od najboljih prijavljenih projekata te se danas 23.05.2018. godine svečano potpisuje Ugovor o sufinanciranju projekta u iznosu od 400.000,00 Kn. Sredstva su osigurana iz Proračuna RH.

Projektnim prijedlogom će se izraditi projektna dokumentacija te ishoditi građevinska dozvola za izgradnju dječjeg vrtića i parka na Brunkovcu u Kutini. Izgradnja vrtića planira se sufinancirati iz EU fondova.

Izgradnja vrtića „Brunkovec“ planirana je u sjeverozapadnom dijelu grada Kutine, na rubnim obroncima Moslavačke gore. Lokacija novo-planiranog vrtića, predviđena prostorno planskom dokumentacijom, nalazi se u neposrednoj blizini OŠ „S. Kefelja“ i površine je od oko 1.5 ha. Urbanističko rješenje predlaže formiranje dvaju odvojenih građevinskih čestica; čestica u funkciji javnog parka (cca 3.530,00 m2) , te čestica dječjeg vrtića s pripadajućom građevinom (11.190,00 m2). Zgrada dječjeg vrtića projektirana je kao centralni gradski vrtić sa smještajnim kapacitetom od 6 jedinica za predškolsku djecu i 4 jasličke jedinice, sveukupno za smještaj 200 djece. Prostorno i programsko kapacitiranje vrtića izrađeno je u skladu s Državnim pedagoškim standardom, a sve sukladno potrebama Grada Kutine.