Razvojna agencija MRAV

JAVNI POZIV: PROJEKT “Subvencije kamata temeljem odobrenih zajmova HAMAG BICRO-a” za 2020. godinu

JAVNI POZIV: PROJEKT  “SUBVENCIJE KAMATA TEMELJEM ODOBRENIH ZAJMOVA HAMAG BICRO-a” ZA 2020. GODINU

Pravo podnošenja prijave na ovaj Javni poziv imaju: – poduzetnici koji su prilikom podnošenja Zahtjeva na Javni poziv prethodno ostvarili pravo na korištenje jednog od HAMAG BICRO Investicijskih zajmova (ESIF mikro zajmovi, ESIF mali zajmovi, mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj) te Zajmova za obrtna sredstva (ESIF mikro zajmovi, COVID-19 zajmovi i Mikro zajmovi za obrtna sredstva za ruralni razvoj) u 2020. godini

Ukupni fond sredstava: Ukupni fond sredstva za dodjelu subvencija po ovom Projektu iznosi ukupno 200.000,00 kuna

Intenzitet potpore: Potpora može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, odnosno iznos kamatnih stopa odobrenih od strane HAMAG BICRO-a bit će subvencionirane u cijelosti

Rok za dostavu zahtjeva na ovaj Javni poziv je do 15.12.2020. godine

Projekt i Upute za prijavitelje na Javni poziv dostupni su na web – stranici Sisačko – moslavačke županije (www.smz.hr), pod poveznicom „Natječaji“. U navedenom Projektu i Uputama nalaze se sve bitne informacije o prihvatljivim zahtjevima, kriterijima te informacije o načinu provedbe projekta

Više na: https://smz.hr/natjecaji/105-gospodarstvo-regionalni-razvoj-i-fondovi-eu/7984-subvencije-kamata-temeljem-odobrenih-zajmova-hamag-bicro-a-za-2020-godinu