Razvojna agencija MRAV

Javni poziv: “Sufinanciranje novog zapošljavanja na području Sisačko – moslavačke županije” za 2020. godinu

JAVNI POZIV:  PROJEKT „SUFINANCIRANJE NOVOG ZAPOŠLJAVANJA NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE“ U 2020. GODINI

Ukupni fond sredstava za provedbu ovoga Projekta je 650.000,00 kuna

Intenzitet potpore: jednokratni iznos bespovratnih potpora po ovom projektu iznosi 10.000,00 kuna po novo zaposlenoj osobi

Javni poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije, primjenjivat će se do iskorištenja sredstava, odnosno najduže do 15. prosinca 2020. godine

Odluka o raspodjeli sredstava s listom poduzetnika i iznosima bespovratne potpore biti će objavljena na web stranici Sisačko-moslavačke županije

 

Zahtjevi i pripadajuća dokumentacija predaju se osobno u pisarnici Sisačko – moslavačke županije ili se šalju poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Puni naziv i adresa podnositelja zahtjeva

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

Prijava na otvoreni Javni poziv „SUFINANCIRANJE NOVOG ZAPOŠLJAVANJA NA PODRUČJU SISAČKO- MOSLAVAČKE ŽUPANIJE“ U 2020. GODINI

ne otvarati

Rimska 28

44000 SISAK

Više informacija na: https://www.smz.hr/natjecaji/105-gospodarstvo-regionalni-razvoj-i-fondovi-eu/7987-javni-poziv-projekt-sufinanciranje-novog-zaposljavanja-na-podrucju-sisacko-moslavacke-zupanije-za-2020-godinu