Razvojna agencija MRAV

Europski strukturni i investicijski fondovi objavili su novi natječaj: POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U USLUŽNOM SEKTORU (TURIZAM, TRGOVINA)

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Poručje: Energija
Prijavitelji: Mikro poduzetnici; Mali i srednji poduzetnici; Veliki poduzetnici

Partneri: Prijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti privatna mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja uslužnog sektora (turizma, trgovine)

Raspoloživost sredstava:
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 76.000.000,00 HRK
–  najniži iznos 220.000,00 HRK.
–  najviši iznos 13.000.000,00 HRK

Vrijednost natječaja: 76.000.000,00 kn

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Sažetak: Svrha poziva je poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.
Prijave na Poziv zaprimaju se od 15. lipnja 2018. do 21. rujna 2018. godine.

Sve detalje možete pogledati na linku:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/povecanje-energetske-ucinkovitosti-i-koristenja-obnovljivih-izvora-energije-u-usluznom-sektoru-turizam-trgovina/