Razvojna agencija MRAV

Donesena Odluka o odobravanju sredstava za sufinanciranje EU projekata!!!

Završena je obrada Zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda za EU projekt „Energetska obnova zgrade Osnovne škole Stjepana Kefelje na adresi Ulica Nikole Tesle 1, Kutina“ i EU projekt “Energetska obnova zgrade Neven na adresi Augusta Cesarca 4a, Dječji vrtić Kutina, Kutina”. Utvrđeno je da Korisnik i EU projekti ispunjavaju sve kriterije Pravilnika te su EU projekti odabrani za sufinanciranje na temelju prijedloga stručne službe Ministarstva.

 

Sukladno Odluci, sredstva Fonda dodjeljuju se Korisniku u najvišem iznosu od 491.457,02 kn za Projekt Dječjeg vrtića Kutina, dok se za Projekt Osnovne škole Stjepana Kefelje dodjeljuju sredstva Korisniku u najvišem iznosu od 1.805.766,94 kn.

3955

Razvojna agencija Mrav