Razvojna agencija MRAV

Ljudski potencijali

Područje mikro – regije Moslavina karakterizira visoki broj nezaposlenih osoba. Najveći broj osoba su mladi u dobi ispod 30 godina starosti bez radnog iskustva, te sa srednjom stručnom spremom. S druge strane, poslodavci se suočavaju s nedostatkom adekvatne radne snage u pogledu kvalifikacija, kompetencija i vještina. Neusklađenost obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada, uz istovremenu radnu i socijalnu integraciju ranjivih društvenih skupina jedan su od najvećih izazova nacionalnog razvoja.

Subjekti koji to mogu promijeniti uz našu pomoć i financijsku potporu EU fondova su:

–        odgojno – obrazovne institucije (vrtići, osnovne i srednje škole, domovi za djecu i mladež)

–        ustanove za obrazovanje odraslih

–        organizacije civilnog društva

–        organizacije i institucije koje skrbe o ranjivim skupinama

RA Mrav Vam može pomoći da zajedno ostvarimo potpore za lokalne inicijative iz sljedećih programa i od institucija:

http://www.hzz.hr

 

http://www.zdravlje.hrhttp://www.uzuvrh.hr/http://www.asoo.hr/http://www.civilnodrustvo-istra.hrhttp://www.mspm.hr/http://www.mobilnost.hr/index.php?id=784