Razvojna agencija MRAV

NATJEČAJ: “Unapređenje turističke ponude u SMŽ za 2018.g.”

Sisačko-moslavačka županija objavila je Javne pozive za dodjelu sredstava potpore, za:

“Unapređenje turističke ponude u SMŽ za 2018.g.”, natječaj namijenjen trgovačkim društvima izvan javnog sektora (obrti, zadruge; seljačka domaćinstva/OPG-i koji pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge) i fizičkim osobama – privatni iznajmljivači koji su registrirani na području Sisačko-moslavačke županije i čiji se programi provode na području Sisačko-moslavačke županije:
– koji pozitivno posluju
– koji imaju podmirene obveze prema državi
– koji imaju podmirene obveze prema Sisačko-moslavačkoj županiji

http://www.smz.hr/site/natj/javni/details/279-unapreenje-turistike-ponude-u-sm-za-2018g

Projekt i Upute za prijavitelje na javni poziv dostupni su na web-stranici Sisačko-moslavačke županije (www.smz.hr), pod poveznicom „Natječaj“. U navedeno projektu i Uputama nalaze se sve bitne informacije o prihvatljivim zahtjevima, kriterijima za vrednovanje projekta kao i informacija o načinu provedbe projekta.

Sredstva potpore – ukupni fond sredstva za provedbu ovog Projekta iznosi 400.000,00 kn.

Intenzitet potpore – podnositelj prijave dužan je sudjelovati u financiranju predloženog projekta u iznosu od minimalno 50%.

Javni poziv otvoren je – danom objave na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije, a traje 30 dana od dana objave Javnog poziva.

Detaljnije informacije nalaze se u linku:

http://www.smz.hr/site/natj/javni/details/281-javni-poziv-qrazvoj-cikloturizma-na-podruju-smq