Razvojna agencija MRAV

Novosti

27067512_2079139198779732_8819782754333748156_n

Svrha ovog natječaja je stvaranje novih nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz održavanje postojeće zaposlenosti ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, koja pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura, u rangu mikro ili malog poduzeća.

Visina potpore po korisniku iznosi 375.575,00 kuna, a zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 12. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 23. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

Više informacija o provedbi spomenutog Natječaja pronađite na: http://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-6-2-1-potpora-ulaganju-u-pokretanje-nepoljoprivrednih-djelatnosti-u-ruralnim-podrucjima/

 


proizvodnja_svjetiljki

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status: Otvoren

Datum objave: 02.02.2018

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 03.04.2018

Rok za podnošenje projektnih prijava: 28.12.2018

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

 

Svrha ovog Poziva: Jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Predmet ovog Poziva: Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u identificiranim prihvatljivim djelatnostima poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici

Područja: Malo i srednje poduzetništvo

Sažetak: Pozivom na dostavu projektnih prijedloga ‘Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a’ sufinancirat će se ulaganja u kapacitete MSP-a, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica. Poziv ima za cilj jačanje regionalne konkurentnosti MSP-ova kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Više informacija na poveznici.


HAMAG-BICRO, Sektor za razvoj i podršku korisnicima, dana 11. srpnja 2017. godine objavila je Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu “Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) – pilot projekt.

 

Nakon ocjene iskaza interesa formirana je rang lista te je donesena Odluka o odabiru PPI-jeva koji će sudjelovati u projektu “Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)” – pilot projekt.

 

Na rang listi odabranih PPI-jeva odabranih po općem kriteriju uravnoteženog regionalnog razvoja nalazi se i kutinska Razvojna agencija MRAV d.o.o.

 

Projektom Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) za pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP utječe se na povećanje konkurentnosti hrvatske ekonomije kroz razvoj učinkovitih potpornih institucija koje će svojim djelovanjem stvoriti povoljno okruženje za razvoj poslovanja i povećati mogućnosti rasta i održivosti poduzeća, naročito onih koja nastaju kao tzv. «start-up» poduzeća utemeljena na znanju, rezultatima znanstvenog istraživanja i korištenju novih tehnologija.

 

Link: http://www.hamagbicro.hr/donesena-odluka-o-odabiru-ppi-jeva-na-projektu-razvoj-mreze-poduzetnickih-potpornih-institucija-ppi/

entrepreneur-4

Razvojna agencija Mrav


Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem odluka o privremenoj raspodjeli sredstava poljoprivrednicima koji su se prijavili na natječaj  6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«.

Na području Grada Kutine 4 OPG-a dobilo je Odluke, a visina potpore po poljoprivrednom gospodarstvu iznosi 113.389,50 kuna (protuvrijednost od 15.000 eura), 100% bespovratna sredstava.

Još za 2 OPG-a su pisani prigovori, te se nadamo pozitivnoj odluci i za njih.

U najavi je novi natječaj operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, te molimo sve zainteresirane da se jave u Razvojnu agenciju MRAV.

Link stranice: http://www.apprrr.hr/malim-poljoprivrednicima-150-milijuna-kuna-za-projekte-%E2%80%93-zapocelo-izdavanje-odluka-za-631-2494.aspx

04-01-580x330

 

Razvojna agencija Mrav


U Londonu je u razdoblju od 16. do 17. studenog održan tradicionalan FDI EXPO („Foreign Direct Investment Expo“) sajam. Agencija za investicije i konkurentnost je po prvi put predstavila Republiku Hrvatsku na navedenom sajmu kao poželjnu investicijsku destinaciju. Na sajmu su također sudjelovali predstavnici SI-MO-RA-e i Razvojne agencije „Mrav“ Kutina.

Picture1

Sajam je zaista bio od koristi uzimajući u obzir Brexit te da mnoge  kompanije koje posluju na području Velike Britanije žele ostati u EU zoni.

Picture2

Agencija za investicije i konkurentnost predstavila je i korporativne prednosti Republike Hrvatske te nudi potencijalnim investitorima da svoje proizvodne pogone presele u našu zemlju.

Picture3

Ispred Grada Kutine na sajmu je sudjelovao predstavnik Tomislav Kojundžić, direktor Razvojne Agencije „Mrav“ koji je predstavljao  poduzetničke zone grada Kutine kao potencijalno mjesto ulaganja u Republici Hrvatskoj.

Picture4

Razvojna agencija Mrav


Svrha Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske obnove u zgradama javnog sektora koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Podnošenje projektnog prijedloga:

- najranije 2.1. 2018. godine

-Krajnji rok 31.12.2020. godine

Raspoloživa sredstva prijavitelju:

-najniži iznos je 80.000,00 kuna

-najviši iznos je 40.000.000,00 kuna

Ukupni intenzitet iznosa bespovratnih sredstava iz EFRR-a po pojedinačnom projektnom prijedlogu za financiranje aktivnosti u okviru ovog Poziva ovisi o projektnoj aktivnosti, indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave i području na kojem se projekt provodi.

Temeljne aktivnosti se odnose na izradu projektne dokumentacije i energetsku obnovu.

Prihvatljivi prijavitelji: tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije, uredi državne uprave u županijama, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, vjerske zajednice i udruge.

Ovim Pozivom neće biti sufinancirani projektni prijedlozi koji sadrže elemente državnih potpora i potpora male vrijednosti (de minimis potpora).

Korisnici zgrade (koja je predmet projektnog prijedloga) za obavljanje društvene djelatnosti (koja ne predstavlja gospodarsku aktivnost), trebaju koristiti najmanje 80% ukupne korisne površine zgrade.

Informacije povezane sa datumom održavanja informativnih radionica i projektnom dokumentacijom moguće je pronaći na sljedećem linku:

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1431

 

 

Razvojna agencija Mrav


Svrha Poziva je poduprijeti projekte koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama.

Specifični ciljevi Poziva su: dokvalifikacija, prekvalifikacija i stjecanje stručnih znanja pripadnika ciljane skupine kroz razvoj i provedbu programa obrazovanja odraslih uz korištenje metoda i tehnika prilagođenih korisnicima s različitim vrstama invaliditeta; osnaživanje te razvoj mekih i transverzalnih (prenosivih) vještina marginaliziranih skupina razvojem i provedbom ciljanih programa te radionica; razvoj i širenje individualiziranog pristupa u pružanju usluga mentorstva korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu s ciljem radne aktivacije i socijalnog uključivanja; jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada za pripadnike ciljnih skupina.

Natječaj se provodi u sklopu Europskog socijalnog fonda, kao otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga. Poziv je otvoren od 22.9.2017. do 31.12.2019.

 

Mogući prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, neprofitne organizacije i organizacije civilnog društva.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva iznosi 99.918.750,00 kn.

Minimalni iznos potpore po pojedinačnom projektu iznosi 350.000,00 kn.

Maksimalan iznos potpore po pojedinačnom projektu iznosi 1.500.000,00 kn

Informacije povezane sa datumom održavanja informativnih radionica i projektnom dokumentacijom moguće je pronaći na sljedećem linku: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1426

Razvojna agencija Mrav


Svrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti, osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. Prihvatljivi su prijavitelji koji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33.

Ovaj se Poziv vodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 17. siječnja 2018. godine, a dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 10. studenog 2017. godine. 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 114.000.000,00 HRK.

Minimalni iznos potpore po pojedinačnom projektu: 350.000,00 HRK
Maksimalni iznos potpore po pojedinačnom projektu: 20.000.000,00 HRK


Razvojna agencija MRAV uspješno je aplicirala projekt kojim su osigurana bespovratna sredstva za zapošljavanje 27 pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u 5 osnovnih škola osnivača Grada Kutine.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u postupku odabira projekata u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III”, nakon provedenog natječajnog postupka doneslo je Odluku o financiranju projekta “Učimo zajedno II” kojeg je prijavitelj Grad Kutina, za zapošljavanje 27 pomoćnika u nastavi djeci s poteškoćama, u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 4.892.594,40 HRK, od kojih bespovratna sredstva iznose 92%, odnosno 4.501.186,85 HRK.

osiguravanje-pomocnika-u-nastavi


23 mil. kn, investicija

Kategorije: Novosti

JOŠ JEDAN VELIKI USPJEH GRADA KUTINE I RAZVOJNE AGENCIJE MRAV U PRIVLAĆENJU EU SREDSTAVA

NAKON 16,3 MILIJUNA KUNA ZA ENERGETSKU OBNOVU ŠKOLA I VRTIĆA JOŠ 6,8 MILIJUNA KUNA ZA OBNOVU ZGRADE „KOCKICE“ ZA PODUZETNIČKI INKUBATOR!!!

 

Nakon što je Ministarstvo graditeljstva objavilo da će svih 5 projekata za energetsku obnovu škola i vrtića biti sufinancirano iz eu fondova, objavljena je i vijest da je na natječaju „Razvoj poslovne infrastrukture“ prošao i projekt obnove zgrade „kockice“ (Ulica hrvatskih branitelja 2, Kutina) u vrijednosti 6,8 mil kn za poduzetnički inkubator.

 

Time je Grad Kutina uz pomoć Razvojne agencije MRAV osigurao provođenje 6 velikih infrastrukturnih projekata ukupne projektne vrijednosti 23 mil kn sa udjelom bespovratnih sredstava od 19 mil kn:

 

-Energetska obnova – Dječji vrtić Kutina – zgrada Neven

-Energetska obnova Osnovne škole Stjepana Kefelje Kutina

-Energetska obnova Osnovne škole Banova Jaruga

-Energetska obnova zapadne zgrade s dvoranom Osnovne škole Mate Lovraka, Kutina

-Energetska obnova istočne zgrade Osnovne škole Mate Lovraka, Kutina

-Poduzetnički inkubator Kutina – PUNK

Razvojna agencija MRAV

plavo