Razvojna agencija MRAV

Najave

Grad Kutina je u suradnji s Razvojnom agencijom Mrav d.o.o. pripremio i prijavio projektni prijedlog na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a koji je objavljen u sklopu provedbe Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.

Projektni prijedlog je ocjenjen kao jedan od najboljih prijavljenih projekata te se danas 23.05.2018. godine svečano potpisuje Ugovor o sufinanciranju projekta u iznosu od 400.000,00 Kn. Sredstva su osigurana iz Proračuna RH.

Projektnim prijedlogom će se izraditi projektna dokumentacija te ishoditi građevinska dozvola za izgradnju dječjeg vrtića i parka na Brunkovcu u Kutini. Izgradnja vrtića planira se sufinancirati iz EU fondova.

Izgradnja vrtića „Brunkovec“ planirana je u sjeverozapadnom dijelu grada Kutine, na rubnim obroncima Moslavačke gore. Lokacija novo-planiranog vrtića, predviđena prostorno planskom dokumentacijom, nalazi se u neposrednoj blizini OŠ „S. Kefelja“ i površine je od oko 1.5 ha. Urbanističko rješenje predlaže formiranje dvaju odvojenih građevinskih čestica; čestica u funkciji javnog parka (cca 3.530,00 m2) , te čestica dječjeg vrtića s pripadajućom građevinom (11.190,00 m2). Zgrada dječjeg vrtića projektirana je kao centralni gradski vrtić sa smještajnim kapacitetom od 6 jedinica za predškolsku djecu i 4 jasličke jedinice, sveukupno za smještaj 200 djece. Prostorno i programsko kapacitiranje vrtića izrađeno je u skladu s Državnim pedagoškim standardom, a sve sukladno potrebama Grada Kutine.


Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Poručje: Energija
Prijavitelji: Mikro poduzetnici; Mali i srednji poduzetnici; Veliki poduzetnici

Partneri: Prijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti privatna mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja uslužnog sektora (turizma, trgovine)

Raspoloživost sredstava:
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 76.000.000,00 HRK
–  najniži iznos 220.000,00 HRK.
–  najviši iznos 13.000.000,00 HRK

Vrijednost natječaja: 76.000.000,00 kn

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Sažetak: Svrha poziva je poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.
Prijave na Poziv zaprimaju se od 15. lipnja 2018. do 21. rujna 2018. godine.

Sve detalje možete pogledati na linku:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/povecanje-energetske-ucinkovitosti-i-koristenja-obnovljivih-izvora-energije-u-usluznom-sektoru-turizam-trgovina/


Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ iz Programa ruralnog razvoja RH.

Na natječaj se mogu prijaviti mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (na dan podnošenja Zahtjeva za potporu) koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni za nositelja poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

Potpora mladim poljoprivrednicima u obliku bespovratnih financijskih sredstava dodjeljuje se na dva načina:

– 372.000,00 kuna onima kojima će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti obveznici doprinosa za socijalno osiguranje po osnovi poljoprivrede (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) najmanje 5 godina nakon konačne isplate potpore.

– 148.800,00 kuna onima kojima poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik doprinosa za socijalno osiguranje po osnovi poljoprivrede.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 132.597.000,00 kuna. Ovim bespovratnim sredstvima mogu se financirati mnogobrojne aktivnosti kao npr. kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja, kupnja, građenje ili opremanje zatvorenih i zaštićenih prostora i objekata, podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada i dr.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 25. travnja 2018. godine od 12:00 sati do 13. lipnja 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje teći od 25. travnja 2018. godine od 12:00 sati do 13. lipnja 2018. godine do 12:00 sati.

Sve detalje možete pogledati na linku:

https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-6-1-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima/

 

Razvojna agencija Mrav


Opći cilj poziva je Razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora.

Ovim Pozivom financirat će se aktivnosti jačanja kapaciteta ciljanih skupina u području sudioničkog upravljanja u kulturi i podizanja javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi, razvoj i/ili uspostava modela sudioničkog upravljanja u kulturi, priprema i provedba kulturnih i umjetničkih programa te razvoj suradnje i umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi.

Poziv je otvoren od 30.11.2017. do 28.2.2018., provodi se u sklopu Europskog socijalnog fonda.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave do 10000 stanovnika, kulturne ustanove i organizacije, organizacije civilnog društva.

Sufinanciranje projekata: Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 300.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 2.500.000,00 HRK.

Pozivamo sve zainteresirane oko natječaja da nam se obrate na e-mail: info@ra-mrav.hr ili na broj telefona: 044 659 078

Ostale informacije povezane sa projektnom dokumentacijom i informativnim radionicama možete pronaći na sljedećem linku:

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1447

radionica-500x383

Razvojna agencija Mrav


Završena je obrada Zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda za EU projekt „Energetska obnova zgrade Osnovne škole Stjepana Kefelje na adresi Ulica Nikole Tesle 1, Kutina“ i EU projekt “Energetska obnova zgrade Neven na adresi Augusta Cesarca 4a, Dječji vrtić Kutina, Kutina”. Utvrđeno je da Korisnik i EU projekti ispunjavaju sve kriterije Pravilnika te su EU projekti odabrani za sufinanciranje na temelju prijedloga stručne službe Ministarstva.

 

Sukladno Odluci, sredstva Fonda dodjeljuju se Korisniku u najvišem iznosu od 491.457,02 kn za Projekt Dječjeg vrtića Kutina, dok se za Projekt Osnovne škole Stjepana Kefelje dodjeljuju sredstva Korisniku u najvišem iznosu od 1.805.766,94 kn.

3955

Razvojna agencija Mrav


Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem odluka o privremenoj raspodjeli sredstava poljoprivrednicima koji su se prijavili na natječaj  6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«.

Na području Grada Kutine 4 OPG-a dobilo je Odluke, a visina potpore po poljoprivrednom gospodarstvu iznosi 113.389,50 kuna (protuvrijednost od 15.000 eura), 100% bespovratna sredstava.

Još za 2 OPG-a su pisani prigovori, te se nadamo pozitivnoj odluci i za njih.

U najavi je novi natječaj operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, te molimo sve zainteresirane da se jave u Razvojnu agenciju MRAV.

Link stranice: http://www.apprrr.hr/malim-poljoprivrednicima-150-milijuna-kuna-za-projekte-%E2%80%93-zapocelo-izdavanje-odluka-za-631-2494.aspx

04-01-580x330

 

Razvojna agencija Mrav


Pozivaju se gradonačelnici, pročelnici upravnih odjela za društvene djelatnosti i učitelji na konferenciju koja će se održati u četvrtak, 7.9.2017. godine s početkom u 10.00 sati na temu “Korištenje ICT tehnologije u poduzetništvu i stjecanje poduzetničkih kompetencija učitelja i učenika u osnovnim školama- prezentacija priručnika”. Konferencija se provodi u sklopu projekta “Poslujmo zajedno/Doing business together”, Erasmus+. Mjesto održavanja konferencije je Hotel Kutina, Dubrovačka ulica 4, 44320 Kutina.

U prilogu se nalazi Program konferencije.

Molimo Vas da se odazovite u što većem broju kako biste podržali implementaciju projektnih aktivnosti.

Razvojna agencija Mrav

program konf

 


Razvojna agencija Mrav poziva Vas na seminar u sklopu provođenja aktivnosti unutar programa Poduzetničkog inkubatora Kutina – PUNK, projekta StartUp Klub. Aktivnosti provodi Razvojna agencija Mrav u suradnji s partnerom Impact Hub-om iz Zagreba te uz financijsku podršku Grada Kutine.

 

Seminar

Prodaja – thinking outside the box

četvrtak, 23. ožujka 2017. godine od 10.00 do 15.00 sati

U klubu Arcus, Pučko otvoreno učilište Kutina

Ulica Stjepana Radića 3

Cilj Poduzetničkog inkubatora Kutina je doprinijeti povećanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva s područja grada Kutine kroz aktivnu ulogu javne poslovne infrastrukture u širenju poslovanja, izgradnji ljudskih resursa i međunarodnoj konkurentnosti kutinskih poduzetnika.

 

Cilj seminara je usvajanje znanja, vještina i stavova koji utječu na razvoj sposobnosti i potiču produktivna ponašanja u poslovnom okruženju. Metode rada su predavanje , vježbe, diskusije, individualni i grupni rad. Seminar priprema i izvodi: Snježana Kupres – prodajni stručnjak, NLP trenerica kao akreditirana trenerica Malaysia airlines akademije u Kuala Lumpuru, Malezija.

 

Teme seminara:

  1. Proizvod, usluga, prodajni alati organizacije.
  2. Što ljudi kupuju?
  3. Komunikacija – alat uspješne prodaje.
  4. Kako zaključiti prodaju?

 

Snježana Kupres – prodajni stručnjak, NLP trenerica, coach

SNJEŽANA-KUPRES

S 26 godina iskustva u prodaji, od čega 19 godina na izvršnim pozicijama temelj su njene kompetentnosti u području prodaje. Planiranjem, pripremom i izvođenjem edukacija i radionica bavi se od 2009. započevši kao akreditirana trenerica Malaysia airlines akademije u Kuala Lumpuru, Malezija.

 

Po završetku edukacije iz područja Neuro Lingvističkog programiranja 2013. godine uz treninge iz područja prodaje razvija vlastiti portfelj treninga iz područja socijalnih i društvenih kompetencija te Neuro Lingvističkog Programiranja. 2016. godine pokreće tvrtku Metanoia za savjetovanje u poslovanju – kreira i izvodi seminare, radionice i treninge sa ciljem promicanja svjesnog poslovanja i razvoja društvenih i socijalnih kompetencija pojedinaca i organizacija. Poslovni put posvetila je stalnom usavršavanju stručnih i socijalnih kompetencija te prenošenju znanja svima koji to žele.

 

Razvojna agencija Mrav


Razvojna agencija Mrav d.o.o.  poziva Vas na drugu radionicu u sklopu provođenja aktivnosti unutar programa Poduzetničkog inkubatora Kutina – PUNK, projekta StartUp Klub. Aktivnosti provodi Razvojna agencija Mrav d.o.o. u suradnji s partnerom Impact Hubom iz Zagreba te uz financijsku podršku Grada Kutine.

 

Radionica

Globalizacija poslovanja – potencijali globalnog tržišta

četvrtak, 09. veljače 2017. godine od 17:30 – 19:30 sati

u Arcus-u, Pučko otvoreno učilište Kutina

Ulica Stjepana Radića 3

 

Cilj Poduzetničkog inkubatora Kutina je doprinijeti povećanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva s područja grada Kutine kroz aktivnu ulogu javne poslovne infrastrukture u širenju poslovanja, izgradnji ljudskih resursa i međunarodnoj konkurentnosti kutinskih poduzetnika.

Predavanje će održati Pavao Pahljina, suosnivač i izvršni direktor STEMI (www.stemi.education), Antonija Bilić Arar, direktorica BlaBlaCar u Hrvatskoj (www.blablacar.hr), Anita Flajšlik, Marketing i PR menadžer u AGRIVI d.o.o. (www.agrivi.com).

 

Poduzetnici predstavljaju uspješne poduzetničke priče, te će govoriti o vlastitim iskustvima vezanim uz temu globalizacije poslovanja, s naglaskom na iskustvo poslovanja u Hrvatskoj i potencijale globalnog tržišta.

 

Veselimo se Vašem dolasku!

Raspored predavanja radionice:

17:30 – 17:45   Uvod i check in

17:45 – 18:05   Panelist Pavao Pahljina, STEMI

18:05 – 18:25   Panelistica Antonija Bilić Arar, BlaBlaCar

18:25 – 18:45  Panelistica Anita Flajšlik, AGRIVI d.o.o.

18:45 – 19:00 Q&A

19:00 – 19:30  Otvoreni razgovor i umrežavanje poduzetnika

PLAKAT RADIONICE SE NALAZI OVDJE: Plakat 2. radionica

Panelist Pavao Pahljina, suosnivač i izvršni direktor STEMI

„Učenje kroz stvaranje“ – robot koji se može sastaviti doma.

Projekt STEMI je, kao što samo ime da naslutiti, usmjeren na popularizaciju STEM područja (Science, Technology, Engineering i Mathematics) u obrazovnim ustanovama i društvu općenito, kako bi promijenili način na koji se danas educiraju mladi iz prirodoslovnih područja.

Svjedočimo ubrzanom tehnološkom napretku i kao takvom obrazovni sustavi ne nude dovoljno praktičnog znanja i iskustva. Tu nastaje šesteronožni robot pauk, koji služi kao obrazovni alat za učenje elektronike, robotike i programiranja i čija bi primjena u obrazovnim institucijama promijenila način na koji mladi uče.

Pomoću projekata poput robota pauka, kojim se može upravljati pomoću svog pametnog telefona, učenje može biti inovativno i zabavno.

 

Panelistica Antonija Bilić Arar, direktorica BlaBlaCar u Hrvatskoj

„Putuj u dobrom društvu“.  Podijeli prijevoz, podijeli troškove.

BlaBlaCar je nezavisna tvrtka koju je osnovao Frederic Mazzella. Tvrtka je nastala u Francuskoj i tijekom vremena raširila se u 22 zemlje. BlaBlaCar je pouzdana zajednica za razmjenu koja vozače sa slobodnim mjestima u autu povezuje s putnicima koji traže prijevoz. Zahvaljujući predanoj korisničkoj usluzi, vrhunskoj web i mobilnoj platformi te zajednici korisnika koja ubrzano raste, BlaBlaCar milijunima članova omogućuje društveno, štedljivo i učinkovitije putovanje.

Prema Financial Timesu “BlaBlaCar je jedan od najbolje financiranih start-upova na području tehnologije u Europi. U srpnju 2014. od ulagača je prikupio 100 milijuna dolara za financiranje međunarodnog širenja”.

Panelistica Anita Flajšlik, Marketing i PR menadžer u AGRIVI d.o.o.

Agrivi sustav za vođenje poljoprivredne proizvodnje omogućava poljoprivrednicima ostvarivanje održive, efikasne i profitabilne proizvodnje hrane.

Cilj Agrivija je promijeniti industriju proizvodnje hrane. Vođeni vjerovanjem da znanje i tehnologija moraju biti dostupni svim poljoprivrednim proizvođačima na svijetu, stvorili su softversko rješenje temeljeno na bazi znanja koje poljoprivrednicima pomaže da: optimiziraju svoju proizvodnju korištenjem preporučenih praksi uzgoja, zaštite svoje kulture i prinose na vrijeme pomoću automatskih alarma za štetnike i bolesti za svako polje te žive bolje uz ostvarenje održive i profitabilne poljoprivredne proizvodnje.

Agrivi sustav za vođenje poljoprivredne proizvodnje prepoznat je kao jedan od globalnih lidera u svojoj domeni, čemu uvelike doprinosi i velik rast broja korisnika iz više od 150 zemalja koji uz pomoć Agrivija unapređuju svoju proizvodnju.

Tvrtka je osvojila prvo mjesto na Svjetskom natjecanju startupa u 2014. g. u Seoulu u Južnoj Koreji.

                                                                                                                  Razvojna agencija Mrav


punk-logo

Razvojna agencija Mrav d.o.o.  poziva Vas na prvu radionicu u sklopu provođenja aktivnosti unutar programa Poduzetničkog inkubatora Kutina – PUNK, projekta StartUp Klub. Aktivnosti provodi Razvojna agencija Mrav d.o.o. u suradnji s partnerom Impact Hubom iz Zagreba te uz financijsku podršku Grada Kutine.

Radionica

Što je potrebno za uspjeh?

utorak, 20. prosinca 2016. godine od 17:30-20:30 sati

u Arcus-u, Pučko otvoreno učilište Kutina

Ulica Stjepana Radića 3

Cilj Poduzetničkog inkubatora Kutina je doprinijeti povećanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva s područja grada Kutine kroz aktivnu ulogu javne poslovne infrastrukture u širenju poslovanja, izgradnji ljudskih resursa i međunarodnoj konkurentnosti kutinskih poduzetnika.

Predavanje će održati Vedran Vukman, predsjednik uprave Vyoocam i Ivan Jelušić, izvršni direktor poslovnog razvoja tvrtke U-Plug. Oba poduzetnika predstavljaju uspješne poduzetničke priče, te će govoriti o različitim pričama vezanim uz temu uspjeha i njihovog poduzetničkog puta, s naglaskom na iskustvo poslovanja u Hrvatskoj. Nakon predavanja pozivamo sve sudionike na božićni domjenak i veselimo se Vašem dolasku.

 

Raspored predavanja radionice:

17:30-17:45.   Uvod (15 min)

17:45-18:15.   1. Predavanje Vedran Vukman: (30 min)

18:15-18:25.   Pitanja i odgovori: (10 min)

18:25-19:55.   2. Predavanje Ivan Jelušić: (30 min)

19:55-20:05.   Pitanja i odgovori: (10 min)

20:05-20:30.   Otvoreni razgovor i umrežavanje poduzetnika

 

vedran-vukman            Predavač: Vedran Vukman

Vedran Vukman je vođa tima, generalni direktor i tehnički stručnjak s više od 10 godina iskustva u IT industriji. On radi na razvoju poslovanja, vodi financije i prodaje, te je              predsjednik uprave tvrtke Vyoocam koja gradi nosive kamere za hands-free live video streaming, konferencije ili jednostavno snimanje videozapisa. Njihova misija je da uređaji  budu lakši za korištenje, i za većinu ljudi pristupačni uređaji za hands-free video streaming koji će djelovati kao 3. opcija fotoaparata u različitim mobilnim aplikacijama/uslugama.

 

 ivan-jelusic          Predavač: Ivan Jelušić

Ivan Jelušić, 25-godišnjak iz Kaptola, pohađao  studij  elektrotehnike u Osijeku, izdvaja se od gotovo svih vršnjaka koji imaju ideju o stvaranju vlastitog biznisa u jednoj značajnoj  stvari. On je svoju ideju pretvorio u proizvod, skupa sa svojim tročlanim timom pronašao investitora u Bugarskoj, te povukao 100.000 eura za početak proizvodnje. Tvrtka U-Plug  proizvodi i distribuira punjače mobitela, tableta i drugih uređaja, gdje stavljaju kvalitetu u prvi plan. Radili su puno i na dizajnu, na način da to bude nešto primamljivo kao dio        interijera. Fokusirani su na kvalitetu materijala, izgled, a cijenom se trude da bude proizvod dostupan svima.

 

Razvojna agencija Mrav d.o.o.