Razvojna agencija MRAV

Archive for Lipanj, 2020

Najava raspisivanja Javnog Poziva Energetske obnove obiteljskih kuća za 25. lipnja 2020. godine

Prijava: krajem ljeta 2020.

Postotak sufinanciranja: 60%, dok će se ranjivim skupinama građana obnova u potpunosti financirati

Prijaviti se mogu: vlasnici/suvlasnici postojećih obiteljskih kuća energetskog razreda (prema Q H,nd) minimalno D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj ili C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj.

Uvjet: Zakonito izgrađen građevinski objekt

Mjere energetske obnove: povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora, energetska obnova vanjskog zida, stropa, poda, krova; zamjena stolarije ovojnice grijanog prostora novom; cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnje sljedećih sustava za korištenje OIE; sustavi s sunčanim toplinskim pretvaračima; sustavi na drvnu sječku/pelete; dizalice topline zrak-voda, voda-voda ili zemlja-voda; fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju

Dodatne informacije na: https://rk-smz.hr/najava-poziva-energetska-obnova-obiteljskih-kuca/

http://energetska-obnova.hr/


JAVNI POZIV: PROJEKT  “SUBVENCIJE KAMATA TEMELJEM ODOBRENIH ZAJMOVA HAMAG BICRO-a” ZA 2020. GODINU

Pravo podnošenja prijave na ovaj Javni poziv imaju: – poduzetnici koji su prilikom podnošenja Zahtjeva na Javni poziv prethodno ostvarili pravo na korištenje jednog od HAMAG BICRO Investicijskih zajmova (ESIF mikro zajmovi, ESIF mali zajmovi, mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj) te Zajmova za obrtna sredstva (ESIF mikro zajmovi, COVID-19 zajmovi i Mikro zajmovi za obrtna sredstva za ruralni razvoj) u 2020. godini

Ukupni fond sredstava: Ukupni fond sredstva za dodjelu subvencija po ovom Projektu iznosi ukupno 200.000,00 kuna

Intenzitet potpore: Potpora može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, odnosno iznos kamatnih stopa odobrenih od strane HAMAG BICRO-a bit će subvencionirane u cijelosti

Rok za dostavu zahtjeva na ovaj Javni poziv je do 15.12.2020. godine

Projekt i Upute za prijavitelje na Javni poziv dostupni su na web – stranici Sisačko – moslavačke županije (www.smz.hr), pod poveznicom „Natječaji“. U navedenom Projektu i Uputama nalaze se sve bitne informacije o prihvatljivim zahtjevima, kriterijima te informacije o načinu provedbe projekta

Više na: https://smz.hr/natjecaji/105-gospodarstvo-regionalni-razvoj-i-fondovi-eu/7984-subvencije-kamata-temeljem-odobrenih-zajmova-hamag-bicro-a-za-2020-godinu

 


JAVNI POZIV:  PROJEKT „SUFINANCIRANJE NOVOG ZAPOŠLJAVANJA NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE“ U 2020. GODINI

Ukupni fond sredstava za provedbu ovoga Projekta je 650.000,00 kuna

Intenzitet potpore: jednokratni iznos bespovratnih potpora po ovom projektu iznosi 10.000,00 kuna po novo zaposlenoj osobi

Javni poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije, primjenjivat će se do iskorištenja sredstava, odnosno najduže do 15. prosinca 2020. godine

Odluka o raspodjeli sredstava s listom poduzetnika i iznosima bespovratne potpore biti će objavljena na web stranici Sisačko-moslavačke županije

 

Zahtjevi i pripadajuća dokumentacija predaju se osobno u pisarnici Sisačko – moslavačke županije ili se šalju poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Puni naziv i adresa podnositelja zahtjeva

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

Prijava na otvoreni Javni poziv „SUFINANCIRANJE NOVOG ZAPOŠLJAVANJA NA PODRUČJU SISAČKO- MOSLAVAČKE ŽUPANIJE“ U 2020. GODINI

ne otvarati

Rimska 28

44000 SISAK

Više informacija na: https://www.smz.hr/natjecaji/105-gospodarstvo-regionalni-razvoj-i-fondovi-eu/7987-javni-poziv-projekt-sufinanciranje-novog-zaposljavanja-na-podrucju-sisacko-moslavacke-zupanije-za-2020-godinu