Razvojna agencija MRAV

Blog

Opći cilj poziva je Razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora.

Ovim Pozivom financirat će se aktivnosti jačanja kapaciteta ciljanih skupina u području sudioničkog upravljanja u kulturi i podizanja javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi, razvoj i/ili uspostava modela sudioničkog upravljanja u kulturi, priprema i provedba kulturnih i umjetničkih programa te razvoj suradnje i umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi.

Poziv je otvoren od 30.11.2017. do 28.2.2018., provodi se u sklopu Europskog socijalnog fonda.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave do 10000 stanovnika, kulturne ustanove i organizacije, organizacije civilnog društva.

Sufinanciranje projekata: Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 300.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 2.500.000,00 HRK.

Pozivamo sve zainteresirane oko natječaja da nam se obrate na e-mail: info@ra-mrav.hr ili na broj telefona: 044 659 078

Ostale informacije povezane sa projektnom dokumentacijom i informativnim radionicama možete pronaći na sljedećem linku:

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1447

radionica-500x383

Razvojna agencija Mrav

Završena je obrada Zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda za EU projekt „Energetska obnova zgrade Osnovne škole Stjepana Kefelje na adresi Ulica Nikole Tesle 1, Kutina“ i EU projekt “Energetska obnova zgrade Neven na adresi Augusta Cesarca 4a, Dječji vrtić Kutina, Kutina”. Utvrđeno je da Korisnik i EU projekti ispunjavaju sve kriterije Pravilnika te su EU projekti odabrani za sufinanciranje na temelju prijedloga stručne službe Ministarstva.

 

Sukladno Odluci, sredstva Fonda dodjeljuju se Korisniku u najvišem iznosu od 491.457,02 kn za Projekt Dječjeg vrtića Kutina, dok se za Projekt Osnovne škole Stjepana Kefelje dodjeljuju sredstva Korisniku u najvišem iznosu od 1.805.766,94 kn.

3955

Razvojna agencija Mrav

HAMAG-BICRO, Sektor za razvoj i podršku korisnicima, dana 11. srpnja 2017. godine objavila je Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu “Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) – pilot projekt.

 

Nakon ocjene iskaza interesa formirana je rang lista te je donesena Odluka o odabiru PPI-jeva koji će sudjelovati u projektu “Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)” – pilot projekt.

 

Na rang listi odabranih PPI-jeva odabranih po općem kriteriju uravnoteženog regionalnog razvoja nalazi se i kutinska Razvojna agencija MRAV d.o.o.

 

Projektom Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) za pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP utječe se na povećanje konkurentnosti hrvatske ekonomije kroz razvoj učinkovitih potpornih institucija koje će svojim djelovanjem stvoriti povoljno okruženje za razvoj poslovanja i povećati mogućnosti rasta i održivosti poduzeća, naročito onih koja nastaju kao tzv. «start-up» poduzeća utemeljena na znanju, rezultatima znanstvenog istraživanja i korištenju novih tehnologija.

 

Link: http://www.hamagbicro.hr/donesena-odluka-o-odabiru-ppi-jeva-na-projektu-razvoj-mreze-poduzetnickih-potpornih-institucija-ppi/

entrepreneur-4

Razvojna agencija Mrav

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem odluka o privremenoj raspodjeli sredstava poljoprivrednicima koji su se prijavili na natječaj  6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«.

Na području Grada Kutine 4 OPG-a dobilo je Odluke, a visina potpore po poljoprivrednom gospodarstvu iznosi 113.389,50 kuna (protuvrijednost od 15.000 eura), 100% bespovratna sredstava.

Još za 2 OPG-a su pisani prigovori, te se nadamo pozitivnoj odluci i za njih.

U najavi je novi natječaj operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, te molimo sve zainteresirane da se jave u Razvojnu agenciju MRAV.

Link stranice: http://www.apprrr.hr/malim-poljoprivrednicima-150-milijuna-kuna-za-projekte-%E2%80%93-zapocelo-izdavanje-odluka-za-631-2494.aspx

04-01-580x330

 

Razvojna agencija Mrav

U Londonu je u razdoblju od 16. do 17. studenog održan tradicionalan FDI EXPO („Foreign Direct Investment Expo“) sajam. Agencija za investicije i konkurentnost je po prvi put predstavila Republiku Hrvatsku na navedenom sajmu kao poželjnu investicijsku destinaciju. Na sajmu su također sudjelovali predstavnici SI-MO-RA-e i Razvojne agencije „Mrav“ Kutina.

Picture1

Sajam je zaista bio od koristi uzimajući u obzir Brexit te da mnoge  kompanije koje posluju na području Velike Britanije žele ostati u EU zoni.

Picture2

Agencija za investicije i konkurentnost predstavila je i korporativne prednosti Republike Hrvatske te nudi potencijalnim investitorima da svoje proizvodne pogone presele u našu zemlju.

Picture3

Ispred Grada Kutine na sajmu je sudjelovao predstavnik Tomislav Kojundžić, direktor Razvojne Agencije „Mrav“ koji je predstavljao  poduzetničke zone grada Kutine kao potencijalno mjesto ulaganja u Republici Hrvatskoj.

Picture4

Razvojna agencija Mrav

Svrha Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske obnove u zgradama javnog sektora koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Podnošenje projektnog prijedloga:

- najranije 2.1. 2018. godine

-Krajnji rok 31.12.2020. godine

Raspoloživa sredstva prijavitelju:

-najniži iznos je 80.000,00 kuna

-najviši iznos je 40.000.000,00 kuna

Ukupni intenzitet iznosa bespovratnih sredstava iz EFRR-a po pojedinačnom projektnom prijedlogu za financiranje aktivnosti u okviru ovog Poziva ovisi o projektnoj aktivnosti, indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave i području na kojem se projekt provodi.

Temeljne aktivnosti se odnose na izradu projektne dokumentacije i energetsku obnovu.

Prihvatljivi prijavitelji: tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije, uredi državne uprave u županijama, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, vjerske zajednice i udruge.

Ovim Pozivom neće biti sufinancirani projektni prijedlozi koji sadrže elemente državnih potpora i potpora male vrijednosti (de minimis potpora).

Korisnici zgrade (koja je predmet projektnog prijedloga) za obavljanje društvene djelatnosti (koja ne predstavlja gospodarsku aktivnost), trebaju koristiti najmanje 80% ukupne korisne površine zgrade.

Informacije povezane sa datumom održavanja informativnih radionica i projektnom dokumentacijom moguće je pronaći na sljedećem linku:

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1431

 

 

Razvojna agencija Mrav

Svrha Poziva je poduprijeti projekte koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama.

Specifični ciljevi Poziva su: dokvalifikacija, prekvalifikacija i stjecanje stručnih znanja pripadnika ciljane skupine kroz razvoj i provedbu programa obrazovanja odraslih uz korištenje metoda i tehnika prilagođenih korisnicima s različitim vrstama invaliditeta; osnaživanje te razvoj mekih i transverzalnih (prenosivih) vještina marginaliziranih skupina razvojem i provedbom ciljanih programa te radionica; razvoj i širenje individualiziranog pristupa u pružanju usluga mentorstva korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu s ciljem radne aktivacije i socijalnog uključivanja; jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada za pripadnike ciljnih skupina.

Natječaj se provodi u sklopu Europskog socijalnog fonda, kao otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga. Poziv je otvoren od 22.9.2017. do 31.12.2019.

 

Mogući prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, neprofitne organizacije i organizacije civilnog društva.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva iznosi 99.918.750,00 kn.

Minimalni iznos potpore po pojedinačnom projektu iznosi 350.000,00 kn.

Maksimalan iznos potpore po pojedinačnom projektu iznosi 1.500.000,00 kn

Informacije povezane sa datumom održavanja informativnih radionica i projektnom dokumentacijom moguće je pronaći na sljedećem linku: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1426

Razvojna agencija Mrav

Svrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti, osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. Prihvatljivi su prijavitelji koji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33.

Ovaj se Poziv vodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 17. siječnja 2018. godine, a dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 10. studenog 2017. godine. 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 114.000.000,00 HRK.

Minimalni iznos potpore po pojedinačnom projektu: 350.000,00 HRK
Maksimalni iznos potpore po pojedinačnom projektu: 20.000.000,00 HRK

Razvojna agencija MRAV uspješno je aplicirala projekt kojim su osigurana bespovratna sredstva za zapošljavanje 27 pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u 5 osnovnih škola osnivača Grada Kutine.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u postupku odabira projekata u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III”, nakon provedenog natječajnog postupka doneslo je Odluku o financiranju projekta “Učimo zajedno II” kojeg je prijavitelj Grad Kutina, za zapošljavanje 27 pomoćnika u nastavi djeci s poteškoćama, u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 4.892.594,40 HRK, od kojih bespovratna sredstva iznose 92%, odnosno 4.501.186,85 HRK.

osiguravanje-pomocnika-u-nastavi

Pozivaju se gradonačelnici, pročelnici upravnih odjela za društvene djelatnosti i učitelji na konferenciju koja će se održati u četvrtak, 7.9.2017. godine s početkom u 10.00 sati na temu “Korištenje ICT tehnologije u poduzetništvu i stjecanje poduzetničkih kompetencija učitelja i učenika u osnovnim školama- prezentacija priručnika”. Konferencija se provodi u sklopu projekta “Poslujmo zajedno/Doing business together”, Erasmus+. Mjesto održavanja konferencije je Hotel Kutina, Dubrovačka ulica 4, 44320 Kutina.

U prilogu se nalazi Program konferencije.

Molimo Vas da se odazovite u što većem broju kako biste podržali implementaciju projektnih aktivnosti.

Razvojna agencija Mrav

program konf