Razvojna agencija MRAV

Blog

Izvješće- 4.sjednice NO

Najava raspisivanja Javnog Poziva Energetske obnove obiteljskih kuća za 25. lipnja 2020. godine

Prijava: krajem ljeta 2020.

Postotak sufinanciranja: 60%, dok će se ranjivim skupinama građana obnova u potpunosti financirati

Prijaviti se mogu: vlasnici/suvlasnici postojećih obiteljskih kuća energetskog razreda (prema Q H,nd) minimalno D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj ili C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj.

Uvjet: Zakonito izgrađen građevinski objekt

Mjere energetske obnove: povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora, energetska obnova vanjskog zida, stropa, poda, krova; zamjena stolarije ovojnice grijanog prostora novom; cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnje sljedećih sustava za korištenje OIE; sustavi s sunčanim toplinskim pretvaračima; sustavi na drvnu sječku/pelete; dizalice topline zrak-voda, voda-voda ili zemlja-voda; fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju

Dodatne informacije na: https://rk-smz.hr/najava-poziva-energetska-obnova-obiteljskih-kuca/

http://energetska-obnova.hr/

JAVNI POZIV: PROJEKT  “SUBVENCIJE KAMATA TEMELJEM ODOBRENIH ZAJMOVA HAMAG BICRO-a” ZA 2020. GODINU

Pravo podnošenja prijave na ovaj Javni poziv imaju: – poduzetnici koji su prilikom podnošenja Zahtjeva na Javni poziv prethodno ostvarili pravo na korištenje jednog od HAMAG BICRO Investicijskih zajmova (ESIF mikro zajmovi, ESIF mali zajmovi, mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj) te Zajmova za obrtna sredstva (ESIF mikro zajmovi, COVID-19 zajmovi i Mikro zajmovi za obrtna sredstva za ruralni razvoj) u 2020. godini

Ukupni fond sredstava: Ukupni fond sredstva za dodjelu subvencija po ovom Projektu iznosi ukupno 200.000,00 kuna

Intenzitet potpore: Potpora može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, odnosno iznos kamatnih stopa odobrenih od strane HAMAG BICRO-a bit će subvencionirane u cijelosti

Rok za dostavu zahtjeva na ovaj Javni poziv je do 15.12.2020. godine

Projekt i Upute za prijavitelje na Javni poziv dostupni su na web – stranici Sisačko – moslavačke županije (www.smz.hr), pod poveznicom „Natječaji“. U navedenom Projektu i Uputama nalaze se sve bitne informacije o prihvatljivim zahtjevima, kriterijima te informacije o načinu provedbe projekta

Više na: https://smz.hr/natjecaji/105-gospodarstvo-regionalni-razvoj-i-fondovi-eu/7984-subvencije-kamata-temeljem-odobrenih-zajmova-hamag-bicro-a-za-2020-godinu

 

JAVNI POZIV:  PROJEKT „SUFINANCIRANJE NOVOG ZAPOŠLJAVANJA NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE“ U 2020. GODINI

Ukupni fond sredstava za provedbu ovoga Projekta je 650.000,00 kuna

Intenzitet potpore: jednokratni iznos bespovratnih potpora po ovom projektu iznosi 10.000,00 kuna po novo zaposlenoj osobi

Javni poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije, primjenjivat će se do iskorištenja sredstava, odnosno najduže do 15. prosinca 2020. godine

Odluka o raspodjeli sredstava s listom poduzetnika i iznosima bespovratne potpore biti će objavljena na web stranici Sisačko-moslavačke županije

 

Zahtjevi i pripadajuća dokumentacija predaju se osobno u pisarnici Sisačko – moslavačke županije ili se šalju poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Puni naziv i adresa podnositelja zahtjeva

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

Prijava na otvoreni Javni poziv „SUFINANCIRANJE NOVOG ZAPOŠLJAVANJA NA PODRUČJU SISAČKO- MOSLAVAČKE ŽUPANIJE“ U 2020. GODINI

ne otvarati

Rimska 28

44000 SISAK

Više informacija na: https://www.smz.hr/natjecaji/105-gospodarstvo-regionalni-razvoj-i-fondovi-eu/7987-javni-poziv-projekt-sufinanciranje-novog-zaposljavanja-na-podrucju-sisacko-moslavacke-zupanije-za-2020-godinu

Aktivnosti u realizaciji projekta sufinanciranih EU i nacionalnim sredstvima 2019./2020. godine

Slika1 Slika2 Slika4 Slika5 Slika6 Slika7 Slika8

 

Više na:

 

Razvojna agencija MRAV u suradnji s Razvojnom agencijom SIMORA vas poziva 6. veljače u 16 sati u prostorijama PUNK-a (Hrvatskih branitelja 2) na informativnu radionicu u vezi sufinanciranja mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energija u kućanstvima i stambenim zgradama.

Objava javnog poziva za sufinanciranje se očekuje krajem ovog kvartala te vas Agencije pozivaju na radionicu kako biste dobili sve potrebne informacije na vrijeme.


slika-slika

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2019./2020. godinu.

https://mdomsp.gov.hr/udruge-1698/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-smanjenju-i-prevenciji-socijalne-iskljucenosti-te-socijalnom-ukljucivanju-i-integraciji-socijalno-osjetljivih-skupina-za-2019-2020-godinu/12418?fbclid=IwAR23FFIl5LBLtLveEdc5Fil2VZmo32g8Gpi6ixyIzAD35YZ45wwz6YbDWDw

 

Jučer je u prostoru Poduzetničkog inkubatora Kutina pod vodstvom Razvojne agencije MRAV održano predavanje pod nazivom „Mogućnosti razvoja  poslovne infrastrukture i podizanja poslovne konkurentnosti poduzeća kroz EU fondove“.

1

Predavanje je bilo namijenjeno i od velike važnosti za poduzetnike i obrtnike.

2 3

Prisutni poduzetnici i obrtnici bili su informirani o mogućnostima korištenja sredstava europskih fondova u okviru razvoja poslovne infrastrukture i podizanja poslovne konkurentnosti poduzeća te su bili predstavljeni primjeri dobre prakse i korisnika koji su uspješno osmislili i prijavili projekte financirane sredstvima iz EU fondova.

4

Poštovani,

 

Razvojna agencija MRAV sukladno i nastavno svojim radionicama i aktivnostima u Poduzetničkom inkubatoru Kutina, poziva Vas na predavanje pod nazivom “MOGUĆNOSTI RAZVOJA  POSLOVNE INFRASTRUKTURE I PODIZANJA POSLOVNE KONKURENTNOSTI PODUZEĆA KROZ EU FONDOVE” koje će se održati u srijedu, 27. studenog 2019. sa početkom u 13 sati u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Kutina – PUNK, Hrvatskih branitelja 2, Kutina.

Pozivnica

 

Dragi poduzetnici i obrtnici, veselimo se vašem dolasku!

S poštovanjem,

 

Razvojna agencija MRAV

Razvojna agencija Mrav d.o.o. na početnoj je konferenciji predstavila EU projekt Zaposli se i ti, čiji je i nositelj, a partneri su Veleučilište u Karlovcu, Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni uredi Karlovac i Kutina, Pučko otvoreno učilište Kutina, Srednja škola Tina Ujevića Kutina i Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije.

U sklopu projekta izrađena su i verificirana dva nova programa osposobljavanja odraslih “Prerađivač i proizvođač ljekovitog bilja i prirodne kozmetike i prirodne kozmetike” i “Grafički dizajn”.

Programi obrazovanja su izrađeni u suradnji s Veleučilištem u Karlovcu s ciljem da se obrazuju kadrovi koji nedostaju na tržištu rada.

Za polaznike programa bit će organizirana i stručna praksa „Prerađivač i proizvođač ljekovitog bilja“ i „Grafički dizajn“ kod poslodavaca na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije. Projekt će se provoditi do rujna 2020. godine, a vrijednost je projekta 934 tisuće kuna te je sufinanciran 100% bespovratnih sredstava iz EU socijalnog fonda kroz operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali”.

Očekivani rezultati projekta je ojačani ljudski, odnosno stručni kapaciteti 42 nezaposlena pripadnika ranjivih skupina i 20 učenika srednjih škola te 5 osoba s invaliditetom s područja Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije; Izrađena i verificirana dva nova programa osposobljavanja odraslih “Prerađivač i proizvođač ljekovitog bilja i prirodne kozmetike” i “Grafički dizajn”; Proveden program JOB kluba za 20 učenika srednje škole na području Grada Kutine.
zz